Commissiebijdrage Bibliotheek Renkum

bibliotheek renkumVoorzitter,

Dat GemeenteBelangen van mening is dat wij meer belang hechten aan een volwaardige bibliotheek in het centrum, dan een jeugdbibliotheek met afhaalpunt voor volwassenen in het MFC mag voor eenieder geen verrassing zijn. We hebben dit altijd al gezegd als fractie. GemeenteBelangen vindt de voordelen van de bieb in het centrum van Renkum zwaarder wegen dan de voordelen van een bieb in het MFC. Een aantal betrokken inwoners doet via  werkgroep ‘Renkum centrum’ ook  de aanbeveling om de bieb in het centrum te houden.  Bovendien: opnieuw een leeg pand aan het Europaplein doet ons inziens geen goed aan levendig centrum van Renkum. We vinden toch echt met z’n allen dat we hard aan het centrum  moeten trekken? Onlangs heeft onze gemeenteraad unaniem besloten om het Europaplein op te knappen.

Het combineren van het halen van boeken en een boodschapje in het centrum als het combineren van het halen van boeken met sport kunnen we tegen elkaar afstrepen. Beiden zijn niet gebaseerd op onderzoek en  feitelijk niet als gewogen argument te gebruiken.

Dat het college  ‘De bieb van de toekomst’, een publicatie die in januari van dit jaar is verschenen, wil gebruiken als onderlegger voor het bibliotheekkader schept positieve verwachtingen. Job Cohen, voorzitter van de Raad van Toezicht van de openbare bibliotheken in Amsterdam en betrokken bij deze publicatie,  zegt in zijn voorwoord:  “de bieb van de toekomst is een gebouw in het centrum van een dorp of stad en waar ze samen met andere organisaties het maatschappelijke hart vormen”. Mooi dat deze toekomstvisie overeenkomt met het voorstel vanuit het college.

In deze visie wordt een aantal kernfuncties benoemd van de bibliotheek:  warenhuis van kennis en informatie, centrum voor ontwikkeling en educatie, inspiratiebron voor lezen en literatuur, encyclopedie van kunst en cultuur en podium voor ontmoeting en debat. Geen van deze kernfuncties kan worden weggelaten zonder dat dit gevolgen heeft voor de onderlinge samenhang. Dit komt dus het beste tot z’n recht in een volwaardige bibliotheek.

Ondernemend moet de bibliotheek worden, om als flexibele organisatie mee te kunnen in deze veranderende vraag van de gebruikers en de “must” om samen te werken en hiermee de synergiën te vinden die essentieel zijn om te overleven als maatschappelijke partij.

De scholen die zich gaan vestigen in het nog te bouwen MFC geven aan dat zij het betreuren dat de jeugdbieb nu wellicht niet komt in het MFC. GemeenteBelangen snapt dat het makkelijk is dat een bieb naast je school gevestigd is, maar welke school in Nederland heeft deze luxe? En we moeten in onze gemeente ook keuzes maken. Zie het niet als beperking maar als uitdaging…Maak gebruik van de zogenaamde ‘boekenkisten’, creëer een schoolbiebje  ín de school of maak eens met de klas een wandelingetje naar de bieb. GemeenteBelangen ziet binnen gemaakte keuzes ook kansen, denk creatief…