Laadpunten voor elektrische auto’s

GemeenteBelangen is voor een sterke uitbreiding van laadpunten voor elektrische auto’s. Met de ‘laadvisie’ die aan de gemeenteraad is voorgelegd, worden er de komende jaren zo’n 400 laadpunten gerealiseerd in de openbare ruimte van gemeente Renkum.

GB is blij dat er nu een dekkend netwerk wordt uitgerold dat aansluit bij de behoefte per dorp, wijk of winkelgebied. Wethouder Van Bentem geeft aan dat deze laadvisie zeker een relatie heeft met de aankomende parkeervisie waarin onder andere een evenwichtige verdeling van de verschillende soorten parkeerplaatsen wordt geborgd (vrije plekken, blauwe zone, vergunninghouders, gehandicapten en elektrische auto’s met oplaadpunt).

De 400 laadpunten worden grotendeels gerealiseerd bij bestaande parkeervakken met een lantaarnpaal. De Renkumse lantaarnpalen, die enkele jaren geleden allemaal zijn vernieuwd, zijn namelijk geschikt om het laadpunt in te maken.

De laadvisie, waarmee Renkum voldoet aan het Klimaatakkoord, is in de raad van 1 maart unaniem aangenomen. Op de site van de gemeente staat het raadsvoorstel en de visie: raad.renkum.nl/…Laadvisie.