Start van Dorpsvisie Wolfheze

GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat inwoners op tijd worden geïnformeerd over ontwikkelingen die invloed hebben op de leefomgeving. Dorpsgericht werken is hierbij een belangrijke sleutel: de gemeente gaat actief in gesprek met inwoners en weet wat er leeft in de dorpen. Op die manier kunnen dorpsvisies worden opgesteld waarbij óók de typische karakteristieken van elk dorp een plek krijgt en de inbreng van inwoners is meegewogen.

De eerste bijeenkomst op 16 februari over het opstellen van een dorpsvisie voor Wolfheze bracht ongeveer 120 mensen op de been. Deze eerste sessie heeft al veel mooie ideeën en dromen opgeleverd. Wethouder Danielle van Bentem benadrukt: “Deze visie voor Wolfheze wil ik heel graag samen met het dorp maken. En er zijn veel ontwikkelingen. Dan is het belangrijk te weten wat er leeft, wat de behoeftes zijn en daarover samen in gesprek te gaan alvorens plannen te maken.”

Directe aanleiding voor deze dorpsvisie is de wens van Pro Persona om de zorg voor psychiatrische patiënten meer te concentreren op het westelijk deel van het 85 ha grote terrein. Daardoor komt een deel van het Pro Persona terrein beschikbaar voor andere ontwikkelingen zoals woningbouw.

GB raadslid Annemiek Nijeboer: “We zijn blij dat deze vorm van participatie aan het begin van het proces wordt ingezet. Zo is maximale inbreng van het dorp mogelijk voor een zo breed mogelijk gedragen plan voor de ontwikkelingen in Wolfheze en het terrein van Pro Persona.”

Na deze aftrap wordt (waarschijnlijk) nog een extra digitale bijeenkomst digitaal gepland. Er komen spreekuren en themasessies in maart. Via de gratis app ‘Ons Wolfheze’ is dit initiatief ook te volgen.