Optimalisatie sportpark Wilhelmina

In maart spreekt de gemeenteraad over de optimalisatie van Sportpark Wilhelmina in Heelsum. Met een raadsvoorstel vraagt het college aan de gemeenteraad om een  voortgangsbesluit te nemen zodat de volgende stappen gezet kunnen worden in de optimalisatie van het sportpark. 

In aanloop naar de behandeling van het raadsvoorstel hebben de fracties van GemeenteBelangen, GroenLinks en PvdA het volgende bericht opgesteld.

“GemeenteBelangen, GroenLinks en PvdA hebben in het collegeperspectief afgesproken dat het Wilhelminasportpark samen met gebruikers wordt geoptimaliseerd. Deze afspraak staat als een huis.

Een bloeiend en toekomstbestendig verenigingsleven op een duurzame accommodatie is daarbij het doel. Daarin zien wij de fusie van de voetbalclubs en de optimalisatie van het sportpark als belangrijke middelen om dat doel te realiseren.
De gezamenlijke stappen die tot nu toe zijn gezet hebben onze volledige steun, net als de vervolgstappen die nodig zijn om tot een vernieuwd sportpark te komen.
Vanuit een positieve grondhouding kijken we dan ook uit naar het vervolg van het zorgvuldige proces en het goede gesprek met het college en verenigingen over de gezamenlijk gewenste ontwikkeling van het sportpark.”

Dit statement is ook een reactie op de brandbrief die de drie voetbalclubs aan het college en raad hebben gestuurd met hun zorgen en teleurstelling over de formulering van het raadsvoorstel. Dagblad De Gelderlander schreef er op 3 maart ook een artikel over.

Artikel De Gelderlander 3 maart 2023

Het raadsvoorstel is opgesteld door het college en wordt behandeld in de commissie van 14 maart en in de raad van 29 maart. Daarin wordt aan de raad gevraagd om kennis te nemen van de voortgang van het fusieproces van voetbalverenigingen Redichem, RVW en CHRC om te komen tot één voetbalvereniging en het Programma van Eisen “Toekomst Wilhelmina sportpark Renkum”, en het college opdracht te geven voor het uitwerken van een business case voor de optimalisatie van het sportpark.

De documenten zijn in te zien op de site van gemeente Renkum: Wilhelminasportpark.