“Keiharde conclusies over expo van zweefvliegtuig: gemeenteraad niet goed en niet tijdig ingelicht”

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft niet voldaan aan zeven van de tien criteria die de onderzoekscommissie heeft getoetst. Aan de overige drie criteria is slechts beperkt voldaan. Dat is de conclusie in het eindrapport van de commissie om de gang van zaken rondom de tentoongestelde replica van het Horsa zweefvliegtuig te onderzoeken.

Dagblad De Gelderlander benoemt het rapport in het artikel “Keiharde conclusies over expo van zweefvliegtuig: gemeenteraad niet goed ingelicht”.

Transparant

De onderzoekscommissie is vorig jaar door de gemeenteraad aangesteld, mede door het initiatief van GemeenteBelangen (GB). Inwoners moeten volgens GB kunnen rekenen op een transparant en betrouwbaar gemeentebestuur. Onze fractie wilde daarom een helder antwoord op de vraag: “Is het Horsa project transparant verlopen en heeft de raad haar controlerende taak naar behoren kunnen uitvoeren?” Het antwoord is door de onderzoekscommissie als volgt geformuleerd:

“Op grond van onze beoordelingen, concludeert de onderzoekscommissie dat de raad gedurende de gehele looptijd van het project niet (of niet volledig) en niet tijdig geïnformeerd is. Hierdoor was het voor de raad niet mogelijk zijn kaderstellende en controlerende taken naar behoren uit te oefenen.”

In de commissie van 10 november en in de raad van 25 november wordt het rapport behandeld. Het volledige rapport, inclusief bijlagen en e-mail correspondenties, is te lezen via raad.renkum.nl/documenten/Onderzoekscommissie.