GB: “Focus op de basiszaken met een harde reset. Urgentie groter dan ooit”

GemeenteBelangen houdt ook dit jaar vast aan onze realistische lijn rondom de begrotingen: ‘College, stop met de uitvoering van ambities en wensen omdat onze gemeente daar nu simpelweg geen geld voor heeft.’ GB heeft in 2018 en 2019 niet ingestemd met de begrotingen van deze – inmiddels uit elkaar gevallen- coalitie, aangezien ze vasthielden aan onhaalbare ambities en het doorschuiven van risico’s.

Coalitiebreuk
Doordat D66 uit de coalitie is gestapt, hebben de achtergebleven coalitiepartners GL, VVD en PvdA dit jaar meer dan ooit de steun van de oppositie nodig. Vooral om een oplossing te vinden voor de beroerde financiële situatie van de gemeente . Gesprekken over een zogenaamd ‘raadsbreed akkoord’ worden nu gevoerd. Insteek is dat de zeven Renkumse fracties het eens worden over de manier waarop een sluitende begroting in november wordt vastgesteld.
GB is bereid om mee te werken aan het bereiken van een raadsbreed akkoord zodat de resterende tijd van de minderheidscoalitie tot 2022 op een verstandige manier wordt ingevuld. Voor GB staat daarbij het belang van inwoners op korte én lange termijn voorop.

Urgentie
Een sluitende begroting is noodzakelijk om uit handen van de Provincie te blijven. Zonder goede begroting komt de gemeente onder toezicht en verliest grotendeels haar eigen beslisbevoegdheid; de stap naar het opheffen van onze gemeente komt dan dichterbij.

Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “We willen nu een sluitende begroting. Voor GB horen daar twee heel harde en duidelijke voorwaarden bij. Allereerst stapt élke fractie af van eigen wensenlijstjes en wordt gestopt met reeds gestarte ambities; we nemen dus ook écht afscheid van het coalitieakkoord. Daar is gewoon geen geld voor. We zeggen dat al twee jaar op rij. Daarnaast wil GB dat er krititsch naar bestuur en organisatie wordt gekeken: hou focus op alleen die zaken die er nu écht toe doen. Op deze manier wil GB een belasting verhoging zo laag mogelijk houden. En ja, dan nog zal de OZB verhoging pijn doen bij woningeigenaren en bedrijven.”

Reset is nú nodig
Hiermee kiest GB voor het op orde brengen van de basiszaken waarbij geen tijd, energie en geld meer wordt besteed aan bijzaken. Zodra de organisatie er gezond voorstaat én er een financiële basis voor is, kunnen de ambities pas weer uit de la worden gehaald.

Van Bentem: “GB steunt de investering in de organisatie, zoals gevraagd door de gemeentesecretaris. Graag zien we een verder onderbouwd plan om de benodigde duurzame kwaliteitsslag te maken. Dat moet er voor zorgen dat we sterker uit deze crisis komen en niet elk jaar afstevenen op een verlies. Onze fractie wil nu die impuls steunen, de urgentie is groter dan ooit.”

Drie wethouders
Het vervangen van de vrijwillig opgestapte D66 wethouder is voor GemeenteBelangen niet aan de orde. Bij aanvang van deze coalitie hebben we al aangegeven slechts ruimte te zien voor drie wethouders. Een inzicht dat overigens door diezelfde coalitie is overgenomen, weliswaar pas vanaf 2022. En GB vindt het een heel slecht signaal naar inwoners om voor het laatste coalitiejaar nog een vervangend wethouder aan te stellen, waardoor de kosten voor wachtgeld nog groter worden op termijn.

Van Bentem: “Onze fractie is heel helder: géén vervanging van de opgestapte wethouder tenzij er heel goede argumenten zijn om het wel te doen. Die argumenten hebben wij niet gehoord. Drie wethouders met de focus op de strikt noodzakelijke onderwerpen moeten de klus kunnen klaren. We zien meer heil in het tijdelijk aantrekken van een strategisch adviseur, die organisatie en bestuur helpt bij prioriteren en efficiënt inzetten van mensen en middelen. Daarmee maak je de noodzakelijke kwaliteitsimpuls mogelijk.”

Op woensdag 28 oktober is de volgende raadsbijeenkomst om tot een breed gedragen akkoord te komen. Deze is weer live te volgen via de site www.raad.renkum.nl/vergaderingen.