Inwoners draaien op voor heel dure begroting

Een financieel realistische bril en een broodnodige harde reset voor college en organisatie. Dat is de rode draad van GemeenteBelangen (GB) bij de behandeling van de begroting.

GB wil beperkte lastenverzwaring voor inwoners
Ook dit jaar houdt GB vast aan onze realistische lijn. We willen dat de inkomsten en uitgaven in balans zijn zodat een sluitende begroting aan de Provincie kan worden gepresenteerd. De druk op de portemonnee van inwoners moet daarbij zoveel mogelijk worden beperkt.

Om dat te bereiken heeft onze fractie een aantal concrete aanpassingen op de begroting van het college voorgesteld. De meest besproken gaat over het niet vervangen van de vrijwillig opgestapte wethouder. In de begroting heeft het college vanaf 2022, drie wethouders opgenomen. GB wil de kosten voor een nieuwe wethouder, die slechts een jaar actief is, besparen.

Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “Weet dat onze fractie dit standpunt weloverwogen neemt. Het is aan inwoners niet uit te leggen dat we enerzijds vorige jaar en dit jaar moeten besparen op veel zaken die onze inwoners aangaan en anderzijds dit bedrag uitgeven aan het invullen van een wethouderspost voor de periode van nog slechts één jaar. Dat het een uitdaging wordt en een flinke taak voor het huidige college weten we heel goed. Focus op kerntaken maakt de uitdaging haalbaar.”

Het door GB en CDA ingediende voorstel om géén vierde nieuwe wethouder aan te stellen en daarmee geld te besparen, heeft onvoldoende steun gekregen. Voldoende steun was er wél om de kansen voor woningbouw actiever op te pakken. De indieners CDA, GB en D66 kregen steun van alle andere fracties.

GB heeft nog drie -aangenomen- voorstellen opgesteld, of mee ingediend, om meer inkomsten te genereren en uitgaven te beperken.

Ons amendement om de toeristenbelasting te splitsen in overnachten in een eigen meegebracht verblijfsmiddel (tent, camper) en overnachten in een ‘vast’ bed, kreeg alleen geen steun van GroenLinks en PRD.

Met de motie Natuurbegraven wordt voorzien in een grote behoefte én worden inkomsten gegenereerd waarmee de Renkumse begraafplaatsen kostendekkend worden gemaakt.

Onze motie om schade door bouw of onderhoudsprojecten aan wegen, trottoirs en groen, veel strakker te verhalen op de veroorzakers is unaniem aangenomen.

Gebroken coalitie haalt nog extra kwart miljoen op bij inwoners
GB heeft met de genoemde punten de lastenverzwaring voor inwoners dus iets kunnen temperen. Het voorstel echter van VVD, GroenLinks en PvdA om bovenop de lastenverzwaring nóg een extra kwart miljoen euro via OZB op te halen bij inwoners én toch voor een vierde wethouder en bijbehorende kosten (bezoldiging en nogmaals wachtgeld) te gaan, kreeg een meerderheid omdat D66 zich op deze heel dure punten aansloot bij haar voormalige coalitiepartners.

Organisatie verder op orde brengen
GB vindt het óók belangrijk dat het college en de organisatie de komende tijd rust en ruimte krijgen. We willen dat er volle aandacht is voor de kerntaken. Dan helpt het dat ambities en wensenlijsten even worden geparkeerd. Ook om te voorkomen dat het coalitie-akkoord van de inmiddels uit elkaar gevallen coalitie, vervalt van het groenste naar het duurste ooit.

Daarom wil GB op een aantal onderwerpen echt even op de rem trappen. Onze motie Programmapunten realistisch terugschroeven is unaniem aangenomen.

Van Bentem: “GB heeft met andere fracties gesproken over het bijsturen aan de begroting. Ook om even rust aan te brengen en ruimte maken om de taken die er echt toe doen goed worden opgepakt. Wij achten een harde reset voor de organisatie zó nodig. We willen een steuntje in de rug geven aan onze wethouders en organisatie, en focus aanbrengen zodat de kwaliteitsslag een echt goede kans krijgt. Niet meer doormodderen maar nu echt doorpakken.”

Om de ingezette kwaliteitsslag in de organisatie de noodzakelijke impuls te geven heeft onze fractie samen met CDA een motie ingediend. Kern daarvan: met een deugdelijke analyse naar de oorzaken van de beroerde financiële positie en die óm te buigen naar kansen, kan een duurzame stap naar herstel worden gezet.
Met hulp van een politiek neutrale externe expert, aangevuld met de aangeboden kennis vanuit de provincie, kunnen alle reeds gedane onderzoeken tegen het licht worden gehouden en vergeleken met situaties bij omringende of vergelijkbare gemeenten.
Dit plan om eindelijk een écht grote stap te zetten kon niet rekenen op voldoende steun. Het college raadde de GB-CDA motie af en de gebroken coalitiepartijen plus PRD namen dat advies over en stemden tegen ons plan.

GB stemt tégen de begroting
Alles overziend heeft GB uiteindelijk, net als de afgelopen twee jaar, tégen de begroting gestemd. Op punten heeft onze fractie verbeteringen aan kunnen brengen, met steun van andere partijen. Doordat D66 op de structureel dure punten meestemde met VVD, Groenlinks en PvdA, is er nu een begroting waar de inwoner meer geld aan kwijt is dan strikt noodzakelijk.