GB: “Inwonersbelang vóór allerlei partijbelangen”

Het ultimatum dat de minderheidscoalitie per e-mail stelt aan de overige partijen zet de Renkumse politieke verhoudingen -onnodig- op scherp. De fractie van GemeenteBelangen (GB) heeft de brief van Groenlinks, VVD en PvdA met verbijstering gelezen.

Deze drie partijen willen zélf niet besturen vanuit een minderheidscoalitie (ontstaan door het vertrek van D66) en stellen: “…daarom zetten we de deur open voor partijen die met ons willen samenwerken. We gaan graag in gesprek met elke fractie die aangeeft verantwoordelijkheid te nemen voor het besturen van de gemeente.”

GB fractievoorzitter Danielle van Bentem: “Verantwoordelijkheid nemen voor lokaal bestuur heeft ons inziens niets te maken met het plaatsnemen in deze gebroken coalitie. Wij nemen dag in dag uit onze taak als volksvertegenwoordiger zeer serieus en nemen die verantwoordelijkheid graag. Jammer dat Groenlinks, VVD en PvdA dit koppelen aan coalitie of oppositie. Dat stelt onze fractie echt teleur, zeker omdat we afgelopen twee jaar oprecht hebben gehandeld om die tegenstelling juist op te heffen. Het stemgedrag bij raadsvoorstellen -met uitzondering van de begrotingen– is daar een goed voorbeeld van.”

Alle fracties hebben de afgelopen weken actief meegewerkt om de haalbaarheid van een raadsbreed akkoord te onderzoeken. Daarbij hebben veel fracties principes en beloftes aan kiezers (deels) opzij gezet. Toch bleek dat niet voldoende om een akkoord te bereiken.

De begroting is overigens wél aangenomen, inclusief de gedeeltelijke vervanging van de opgestapte wethouder Verstand, door de steun van Groenlinks, VVD, PvdA én D66.

Van Bentem: “Het niet willen besturen vanuit een minderheidscoalitie klinkt niet echt vernieuwend, of wel? Groenlinks, VVD en PvdA willen blijkbaar op voorhand een meerderheid voor hun ideeën. GB vindt dat echt ouderwets; niet meer van deze tijd.”

Onze fractie is van mening dat élke fractie verantwoordelijkheid neemt. En dat de partijen die deze bestuursperiode zijn aangegaan, dan ook prima deze periode als minderheidscoalitie kunnen vervolgen.

Dat deze drie partijen op voorhand die optie uitsluiten, zonder het gesprek dáár over aan te gaan, vindt GB een gemiste kans.

Van Bentem: “Als een partij of wethouder een voorstel heeft en aan de raad voorlegt, dan beslist onze fractie altijd vanuit ons basisprincipe of het goed is voor de inwoners en dorpen. Is het een goed idee, dan stemmen we voor. Is het een slecht idee, stellen we verbeteringen voor en in het uiterste geval stemmen we tegen. Denken vanuit coalitie of oppositie voegt daar volgens GB niets aan toe. En zo simpel is het. Wethouders dienen boven de partijen te staan, dus als zij iets willen voorleggen, doen ze dat aan de hele raad en niet alleen aan de coalitiepartijen! Dat is de kern van dualisme, van sterke wethouders en een sterke raad. Dat is besturen anno 2020!”

Onze fractie heeft met steun van CDA en PRD, dit onderwerp geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 november. GB zal ook daar duidelijk maken altijd open te staan voor samenwerking in welke vorm dan ook.

Van Bentem: “De brief met het gestelde ultimatum heeft voor grote teleurstelling in onze fractie gezorgd. Het voelt alsof drie partijen óns verwijten de huidige politieke situatie te hebben veroorzaakt door geen verantwoordelijkheid te nemen. Dat doet echt pijn en voelt als een misplaatste trap in de rug.

Dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor de raadsleden Paul Janssen, Oswald Velthuizen en Jan Streefkerk én voor de commissieleden Harm Giezen en Vivienne van der Veen. Daarmee voelt het dus ook als een oncollegiale vingerwijzing naar heel veel inwoners.

Laten we samen de schouders eronder zetten om deze periode af te ronden. En alle energie richten op onze inwoners en dorpen; we moeten dóór. Een meerderheid van de raad (zónder GB inderdaad) heeft ingestemd om vervanging voor de wethouder te zoeken: pak dan die verantwoordelijkheid en regel dat dan ook. Wie A zegt moet ook B zeggen.

Verschuilen achter een zogenaamd noodzakelijke meerderheidscoalitie is daarbij volgens GB onnodig.”