“Samenwerking tussen inwoners, organisaties en gemeente is cruciaal voor passend beleid”

Woningcorporatie Vivare heeft het vertrouwen in de huidige bestuursleden van de Renkumse Huurdersvereniging (RHV) opgezegd en de samenwerking beëindigd. Vervolgens heeft het bestuur van RHV haar taken neergelegd. Eerder dit jaar hebben Vivare, RHV en Gemeente Renkum nog afspraken gemaakt over de invulling van het huuraanbod in Renkum.

De fractie van GemeenteBelangen is benieuwd wat de breuk tussen twee van de drie partijen betekent voor de gemaakte afspraken, en heeft vragen aan het Renkumse college van burgemeester en wethouders gesteld.

Huurders staan nu aan de kant

Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “GB vindt het belangrijk dat hurende inwoners vertegenwoordigd zijn bij de enige woningcorporatie die in Renkum actief is. Samenwerking tussen inwoners, organisaties en gemeente is cruciaal om passend beleid op te stellen. Op dit moment zijn de huurders van Vivare echter aan de kant gezet. Wij willen van het college weten hoe ze aankijkt tegen deze kwestie en welke, bemiddelende, acties vanuit de gemeente mogelijk zijn. En in hoeverre staan de gemaakte prestatieafspraken nu onder druk?”

Eind 2018 presenteert Renkum een geactualiseerde Nota Wonen. Daarin wordt aangegeven welke woningvoorraad er is in de gemeente en welke behoeftes er komende jaren worden verwacht.

“We hebben elkaar keihard nodig”

Van Bentem: “De Nota Wonen is een belangrijk uitgangspunt voor het bepalen van gemeentelijk woningbeleid. Het geeft houvast bij het beantwoorden van woningvraagstukken. Is er voldoende huuraanbod voor verschillende doelgroepen in onze dorpen? Waar hebben jongeren en jonge gezinnen behoefte aan? Vervolgens kan je als gemeente met bijvoorbeeld een woningcorporatie afspraken maken over het te ontwikkelen huuraanbod. Om dat allemaal goed te kunnen doen heb je elkaar keihard nodig, óók je huidige hurende inwoners.

We willen met onze vragen aan het college de noodzaak van een actieve huurdersvereniging benadrukken. Vanuit inwoners hoort GB ook dat niets doen geen optie is. Vivare, huurders en gemeente moeten hun verantwoordelijkheid nemen en hun relatie herstellen. In het belang van leefbare dorpen voor een brede groep inwoners.”

 

Zie Hoog en Laag : Vertrouwensbreuk Vivare en Huurdersvereniging.