Eerste stap naar betere straatverlichting?

Het tijdstip waarop de openbare verlichting naar de dimstand gaat, is verschoven van 21 naar 23 uur. Dat is bevestigd met de beantwoording door het college op vragen van GemeenteBelangen. 

Wethouder Maouche: “Wij zijn in alle kernen van onze gemeente geweest en hebben inmiddels meer dan 100 straten bekeken. De bevindingen zijn dat het licht zeer goed over de weg is verdeeld. Tijdens onze rondgang is geconstateerd dat het voor sommige locaties wenselijk was om op een later tijdstip te dimmen. Voor de uniformiteit hebben we het gehele areaal vanaf 23:00 laten dimmen in plaats van 21:00 uur.”

Voor GB is dit een eerste stap om de verlichting op een niveau te krijgen waarbij verkeersveiligheid en het algeheel veiligheidsgevoel voor inwoners voldoende is. Sinds de vervanging van de oude lantaarnpalen door ‘slimme’ nieuwe, ervaren veel inwoners dat hun straat donkerder, onprettiger en onveiliger is geworden.

Raadslid Paul Janssen: “De LED verlichting geeft geen strooilicht en ziet er wat ‘koeler’ uit. Daardoor ervaar je de verlichte straat op een andere manier. Los van dat effect, is het in een groot aantal straten ook écht donkerder geworden. Daarom blijft GB aandringen op aanpassingen op die plekken waar het nodig is; inwoners zijn daarbij de beste ogen en oren om die straten in beeld te brengen.”

Uit de beantwoording blijkt ook dat de Renkumse verlichting niet de richtlijn voor openbare verlichting (ROVL) volgt. Deze richtlijn geef een advies over de hoeveelheid licht op straat.

Janssen: “De nieuwe lantaarnpalen geven een lichtsterkte die slechts 60% van de richtlijn bedraagt. Voor GB zit er dus letterlijk nog ruimte om straten beter verlicht te krijgen. Als we het college daartoe kunnen oproepen met een motie, zal onze fractie dat doen. We onderzoeken de mogelijkheden en eventuele kosten die daarmee gemoeid zijn. Ook gaan we graag in op het aanbod van de wethouder om samen op lokatie naar oude en nieuwe verlichting te kijken.”

In weekblad Rijn en Veluwe heeft GB met de artikelen Veiligheid voorop en Lantaarnpalen met gedempt lichtniveau, aandacht gevraagd voor het onderwerp. Daarnaast heeft de fractie mondelinge en schriftelijke vragen gesteld.

Wordt vervolgd…