Oosterbeek Beleeft: “raadslid Henk Tiemens, betrokken en energiek”

“Mijn opa, voorzitter van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond, kon een verhaal van een A4’tje in twee zinnen zó samenvatten dat de luisteraar niet alleen de essentie begreep, maar ook meteen geënthoussiasmeerd raakte. En: als agrariër kon hij met een nijptang een landbouwmachine repareren.”

Twee korte anekdotes die tekenend zijn voor de keuzes en bevlogenheid van Henk Tiemens, raadslid voor GemeenteBelangen Renkum. Tiemens koos als jongen voor de MTS en leerde alle ins en outs van de techniek. Met het diploma op zak klopte hij aan bij wegenbouwer Bruil in Ede en werd chauffeur. Vanwege zijn brede belangstelling en inzichten klom hij snel op via uitvoerder en projectleider naar organiserende en leidinggevende functies. Na Bruil werd het de Achterhoekse wegenbouwer Niemeyer Tholen en daarna de Betuwse wegenbouwer Temmink. Onderwijl haalde hij zijn master Maatschappelijk Ondernemen aan de Universiteit Leuven. De verschillen in werkmentaliteit en culturele diversiteit in die gebieden vormden hem en gaven hem een brede kijk op het samenwerken met mensen. Nog een anekdote.

“Mijn eerste werkopdracht – ik was nog een groentje – was om een sloot te graven. Ik had alles gepland, tot en met de wegafzetting en de positie van de kraandrijver. Zegt hij vlak voor we gaan beginnen: ‘kan het ook andersom?’ Even was ik van mijn stuk, want ik had alles toch goed gepland? Maar toen vroeg ik waarom. Het bleek dat de kraandrijver beter en sneller kon werken als we eerst aan de andere kant van de weg zouden beginnen omdat hij dan vanuit zijn cabine beter zicht had op de sloot. Mijn planning van tien dagen werd daardoor met een derde bekort!”

Het luisteren en openstaan voor anderen en hun expertises tekent Tiemens. Zijn overstap van het CDA destijds naar GemeenteBelangen was dan ook een bewuste, omdat het hem niet zozeer gaat om een politieke kleur als wel om het collectief belang. 20160828_OB Henk T artikelDe politieke interesse komt daarbij niet van een vreemde. Zijn vader zat bij de ARP; neef Dick was wethouder in Arnhem en achternicht Harriët is wethouder in Nijmegen. Het lokaal betrokkene heeft hij jarenlang als voorzitter van de Oranjevereniging en de IJsvereniging in de praktijk kunnen brengen. Momenteel runt hij met zijn schoonzus een kinderdagverblijf.

Een langetermijnvisie is voor Tiemens van belang. Gesoebat over wel of niet bouwen, de toepassing van bestemmingsplannen – zijn expertise – moet volgens hem in breder perspectief gezien worden.Hij erkent dat soms een bepaald belang of een wat stroef ambtelijk apparaat de snelheid en effectiviteit van uitvoering kunnen frustreren. Hij is dan ook voorstander van het loslaten van (te strakke) regels en het interpreteren van zaken met het oog op het collectief (het belang van de inwoner) en de toekomst.

Vorig jaar moest Tiemens helaas enkele maanden revalideren van een ziekte, maar inmiddels is hij weer up and running. Betrokken en energiek. Voor de belangen van de gemeente Renkum.

 

Interview is gepubliceerd in de Najaar 2016 editie van magazine ‘Oosterbeek Beleeft’. Tekst: Frank Thooft / Foto: Berry de Reus