GemeenteBelangen benadrukt zorgen over plastic afval

De gemeenteraad heeft in januari 2016 het nieuwe ‘Afvalbeleidsplan 2016-2020’ vastgesteld. Als gevolg hiervan dient de afvalstoffenverordening geactualiseerd te worden naar de nieuwe situatie. Dit stond 14 september op de agenda van de commissie Bedrijvigheid. Voor GemeenteBelangen is dit een heel belangrijk onderwerp. Constant Sciarone had namens GB dan ook een kritisch betoog.

afval PMD“Voorzitter, graag wil ik het met u hebben over een drietal onderwerpen:

1. Ophaalfrequentie PMD (inclusief evaluatie)
2. Gebruik pasjes kwetsbare inwoners
3. Aanbieden restafval

Voor ons ligt een prima verordening die uitvoering geeft aan de beslissingen rondom het nieuwe afvalheffingensysteem dat in deze raad is aangenomen. Als een boer met kiespijn heeft ook GB voor de nieuwe afvalstoffenregeling gestemd, waaruit deze verordening is geboren. Kiespijn, omdat met name omdat onze zorgen over het grootste volume afval – het PMD verpakkingsmateriaal – niet zijn weggenomen.

We moeten het doen met een evaluatie of de tot nu toe gebruikelijke tweewekelijkse ophaalfrequentie, ondanks dat 60%-80% van het restafval zijn weg naar het Plastic Metaal Drinkkartonzakje moet vinden, niet wordt verhoogd. 60%-80% is een enorme verhoging van het aantal vrolijke oranje afvalzakken waarvoor we – in tegenstelling tot andere gemeenten zoals Veenendaal waar onze afvalverwerker ACV ook werkt – in onze gemeenten geen kliko’s aanbieden. Ook ons verzoek tot meerdere centrale wijkcontainers voor PMD is helaas niet gehonoreerd.

PMD logoDit vooruitzicht heeft inmiddels ook onze inwoners bereikt. Wij zijn benaderd door diverse bezorgde VVE’s (Verenigingen van Eigenaren) en inwoners dat dit hun zorgen baart. De opslag, de overlast, de stank, het ongedierte. Er is zelfs al sprake van ideeën van georganiseerd verzet met ludieke acties. Ook een jonge ondernemer is inmiddels op pad in Renkum om PMD zakken op te halen en weg te brengen naar Veentjesbrug omdat hij nog te jong is voor folder bezorging.

Nogmaals: omdat het niet duidelijk in de verordening staat omschreven willen wij ons er via het College van vergewissen dat “when the shit hits the fan” (oftewel de PMD-zakken reiken bij onze inwoners tot aan het plafond) dat evaluatie direct actie betekent. Langs deze weg willen wij graag van het College de bevestiging horen dat deze afspraak staat. Samengevat: Klopt het dat wij dit niet hebben aangetroffen in de verordening?

restafval-logoVoorts bereiken ons berichten van bijvoorbeeld Humanitas dat met name kwetsbare inwoners, zich niet bewust zijn van de (financiële) consequenties van het gebruik van het pasje en de restafvalcontainers. En daardoor achteraf een enorme rekening gepresenteerd kunnen krijgen. Ter vergelijk: Zelfs het mobieltje kent tegenwoordig een zelfbeschermingssysteem via de wetgever. Dit signaal wordt bevestigd door recent onderzoek in (wederom) Veenendaal.

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat een grote groep niet kan omgaan met een dergelijk afvalpasje. Is hiervoor een voorziening opgenomen? En heeft hieromtrent adequate voorlichting plaatsgevonden?

restafval-containerOok bestaan er inmiddels grote zorgen over de locaties voor het aanbieden van restafval. Gaan we onze inwoners -die nú nog om de hoek de stinkende zakken kwijt kunnen – echt verplichten tot het maken van een wandeling van meerdere honderden meters? Met name voor onze oudere inwoners voorziet GB hier problemen; bekijk dit bijvoorbeeld eens in relatie tot de niet altijd goed door ACV uitgevoerde gladheidsbestrijding in de winter. We gaan ervan uit dat we ook op dit punt worden gerustgesteld, alvorens we de verordening kunnen goedkeuren.’

Tenslotte: gemeente Veenendaal heeft net een groot onderzoek gedaan. Ze hebben hun afvalsysteem geëvalueerd. Gaan wij als Gemeente Renkum leren van informatieve onderzoeken elders, of gaan we zelf alle leerpunten ervaren? Gaan we het paard achter de wagen spannen of gaan we in de ‘driversseat’ zitten om op voorhand al de te verwachten pijnpunten wegnemen. Het is nog niet te laat. Wij horen graag een reactie van de wethouder.”

 

Weekblad Hoog en Laag publiceerde een artikel over onze standpunten: Zorgen over ophalen PMD-afval

De afvalstoffenverordening wordt ter stemming gebracht in de raadsvergadering van 28 september. Deze verordening is een gevolg van het nieuwe Afvalbeleidsplan 2016-2020 dat in de raadsvergadering van januari 2016 is aangenomen. GB heeft toen vóór het plan gestemd: GB pleit voor aandacht plastic in nieuw afvalbeleid