Grote stap naar toekomstbestendig en breed inzetbaar Sportpark Wilhelmina

GemeenteBelangen vindt sport belangrijk voor een vitale samenleving, en daar horen goede accommodaties bij. GB is dan ook blij dat de volgende stap naar optimalisatie van Sportpark Wilhelmina in Heelsum een overtuigende raadsbrede steun heeft gekregen. Het doel is een bloeiend en toekomstbestendig verenigingsleven op een duurzame accommodatie.

Het op 29 maart aangenomen raadsvoorstel is een belangrijke stap om vanuit het opgestelde Programma van Eisen alle voorwaarden voor de optimalisatie verder uit te werken. De fusie van de huidige drie voetbalverenigingen CHRC, Redichem en RVW is een van de voorwaarden voor de optimalisatie.

GB raadslid Paul Janssen: “Verenigingen en hun vrijwilligers vervullen een grote rol in onze dorpen. Met heel veel inzet van de drie clubs en de gemeente ligt er nu een voorlopig ontwerp, een Programma van Eisen en een duidelijke planning. GemeenteBelangen heeft veel lof voor de grote stappen die zijn gezet. Dat al die betrokken mensen van de Renkumse fusieclubs zich hier zo voor in hebben gezet de afgelopen jaren, verdient niet alleen alle lof maar ook het vertrouwen van de Raad naar de volgende stap.”

Met het raadsbesluit is een heel belangrijke stap vooruit gezet: instemmen voor de optimalisatie van het Wilhelminasportpark onder een aantal voorwaarden en uitgangspunten. Een stap die in afstemming met de clubs en gemeente tot stand is gekomen. Dit besluit is de start van de verdere uitwerking van het plan, zoals de invulling van het multifunctioneel gebruik waarvoor in het Programma van Eisen al mogelijke medegebruikers zijn benoemd.

Janssen: “Uit de uitwerking zal later dit jaar ook blijken hoe de benodigde bekostiging door de betrokkenen er uit ziet. Als alle financiële en contractuele details bekend zijn, neemt de raad de volgende beslissing over de optimalisatie; pas dán wordt besloten over de hoogte van het gemeentelijke budget en garantstelling. Mooi dat het besluit met raadsbrede steun is versterkt met een door de VVD geïnitieerd amendement om financiele uitgangspunten te benoemen en het vertrouwen richting de clubs over de optimalisatie te herstellen. Er is nu een prachtig resultaat bereikt, maar het is nog niet af. We wensen alle betrokkenen veel succes bij de volgende stap in de optimalisatie van het sportpark waar inwoners, jong en oud, vele jaren mee verbonden zullen zijn.”

Op de site van gemeente Renkum staan het raadsbesluit en het amendement, de financiële memo, het programma van eisen en het fusieplan: Gemeenteraad 29 maart 2023/Wilhelminasportpark

Wilhelmina Sportpark, Heelsum