Raadsleden Modderkolk en Velthuizen stappen uit fractie

Persbericht 8 juni 2023

Twee raadsleden, Theo Modderkolk, Oswald Velthuizen en fractievolger Maarten Clous hebben met pijn in het hart de fractie van GemeenteBelangen verlaten. Na de verkiezingen van 2022 bleek voortdurend binnen de fractie verschil van inzicht over de uitwerking van het collegeperspectief en de manier waarop we als fractie met andere partijen wilden samenwerken.

GB kijkt terug op een bewogen jaar waarin een aantal vervelende zaken de revue zijn gepasseerd. “Het was onze intentie om als één krachtige lokale partij aan de slag te gaan. Het is enorm teleurstellend dat ons dat niet is gelukt”, stelt fractievoorzitter Mireille Jansen.

“We vinden het enorm jammer, maar vertrouwen erop dat de rust terugkeert. GB verliest twee ervaren raadsleden, tegelijkertijd kijken we met positieve energie uit naar de komende periode waarin constructieve samenwerking met alle partijen en het college de boventoon gaat voeren. We laten interne tegenstellingen achter ons zodat we ons met volle aandacht kunnen blijven richten op het raadswerk. We zijn blij dat we goed uit elkaar zijn gegaan.”

Oswald Velthuizen: “Het is verdrietig dat het zo is gelopen. Wij zijn echter van mening dat dit voor ons en de inwoners de beste keuze is. Wij zullen op onze eigen – maar zeker constructieve – manier aan de slag gaan in de raad.”


De vertrokken Theo Modderkolk en Oswald Velthuizen neem hun twee zetels mee en zullen samen in de raad plaatsnemen. De GB fractie heeft nu vier zetels die worden ingevuld met Mireille Jansen, Annemiek Nijeboer, Frank Huizinga en Paul Janssen.