GB steunt minimabeleid

De menselijke maat is voor GB een kernwaarde. Wij willen dat de persoonlijke omstandigheden van de inwoners centraal staan bij ondersteuning door de gemeente. Mensen die hulp nodig hebben, moeten hulp kunnen krijgen. Met het nieuwe Minimabeleid wordt hier invulling aangegeven.

Onze fractie stemde op 22 december in met het plan om een activerend minimabeleid tot 2025 verder te ontwikkelen.

Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “GB kan zich zeker vinden in deze nota. Het is nog wel zorgelijk dat niet alle gezinnen worden bereikt die hulp kunnen gebruiken én waar hulp voor is. Het is ook niet makkelijk om je vinger op te steken en te vertellen dat je in armoede leeft en de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen. De wethouder is zich hier ook van bewust en wij vertrouwen op een aanpak dat meer inwoners worden bereikt.”

Arnmoedeval
GB steunde ook de motie waarin het college wordt opgeroepen de armoedeval voor stellen met kinderen tegen te gaan. Om in aanmerking te komen voor het Kindpakket en de Gelrepas, zou bijvoorbeeld de inkomensgrens verhoogd kunnen worden naar 150% van het wettelijk sociaal minimum, het bijstandsniveau. De motie is unaniem aangenomen.

Van Bentem: “GB heeft ook een andere motie, over bestrijden menstruatie-armoede, gesteund. Het is uiteraard vreselijk dat mensen niet altijd voldoende middelen hebben voor een veilige en comfortabele menstruatie. We hebben echter de motie niet mede ingediend. Dit is een motie die maar een deel van de armoede in onze dorpen aanpakt. Wat doen we dan aan de kinderen die niet mee kunnen met een schoolreisje of geen ontbijt thuis krijgen, omdat daar geen geld voor is?
Liever ziet GB de armoede-aanpak breder ingezet dan alleen deze doelgroep. We hebben deze oproep gedaan aan de andere fracties en aan de wethouder.”