GB ziet Airbornemuseum als sterke partner voor Cultuurvisie

GemeenteBelangen is van mening dat het Airbornemuseum een  belangrijke partner voor de gemeente Renkum is op het gebied van cultuur en historie. Het museum heeft een duidelijke brede visie neergelegd waarin naast de Airbornegeschiedenis in al haar facetten ook educatie, cultuurhistorie een grote rol spelen; dit alles georganiseerd vanuit een van de landgoederen van Gelders Arcadië.

In de gemeenteraad van 31 mei betoogde GB raadslid Frank Huizinga dat het museum een sterk voorbeeld is van samenwerking tussen gemeente, lokale partners en omringende(Airborne)gemeenten:

“we zien hier een sterke partner  en willen dat  hun Masterplan een heldere erkenning verdient in de voorliggende gemeentelijke Cultuurvisie. GB heeft daarom een motie voorbereid om aan te geven dat het museum versterkend is aan de doelstellingen van de Cultuurvisie. Deze versterking is ook goed aan bod gekomen in de toelichting van de directrice van het museum, twee weken geleden in de raadscommissie. Ook vragen we een eenmalige financiële steun voor de uitvoering van het Airborne Masterplan; een bijdrage waarmee co-financiering vanuit bijvoorbeeld provincie en Vfonds wordt geborgd en de gemeente haar financiële verantwoordelijkheid laat zien.”

De motie werd ontraden door de verantwoordelijk wethouder. Hij voegde er aan toe dat het verzoek voor financiele steun beter op zijn plaats is in de raadsvergadering van juni waar de Meerjaren Begroting op de agenda staat. GB heeft daarom nu de motie teruggetrokken en is voornemens om deze in juni in een iets andere vorm wél ter stemming te brengen.