GemeenteBelangen kritisch over voorgenomen beleid gymzalen

GemeenteBelangen is van mening dat er voor inwoners voldoende sportfaciliteiten beschikbaar moeten zijn; sporten is gezond, het verbindt en zorgt voor sociale samenhang.

GB gaf in de commissie twee weken geleden daarom al aan dat we ons zorgen maakten over het uitblijven van renovatie aan de gymzaal in Wolfheze. Dat zou namelijk leiden tot sluiting van deze gymzaal. De inwoners van Wolfheze hebben het signaal van het college ook op die manier opgevat en zijn in actie gekomen. GB steunt hun acties in de media en  staat achter de insprekers in de gemeenteraad die pleitten voor behoud van de zaal.

Fractievoorzitter Danielle van Bentem tijdens de raad van 31 mei: “duidelijker dan de insprekers uit Wolfheze kan ik niet zijn. Ze hebben met passie en uit het hart gesproken: de gymzaal moet blijven. College, ga in gesprek met de  inwoners en kom met een deugdelijk onderbouwd plan terug.”

GemeenteBelangen heeft samen met andere partijen een amendement en een motie ingediend waarin het college duidelijk de opdracht krijgt om nu de renovatie van de zalen in Oosterbeek en Doorwerth uit te voeren en de sluiting van gymzaal Wolfheze te schrappen, én in het najaar een uitgewerkt plan met alle mogelijkheden voor behoud van de gymzaal in Wolfheze te presenteren. Zowel het amendement als de motie is aangenomen.

Gymzalen Renkum en MFC Doelum

GB heeft in de raadsvergadering ook haar zorgen uitgesproken over de aanstaande sluiting van de gymzalen aan de Bramstreeflandweg en Maatweg in Renkum. Met de oplevering van MFC Doelum later dit jaar zouden beide zalen overbodig zijn en gaat het college op zoek  naar een andere bestemming.

Danielle Gerritsen: “GB heeft nu al signalen van inwoners en verenigingen gekregen dat de  planning in Doelum vol zit. Op zich mooi, maar dat betekent ook dat er een capaciteitstekort dreigt. Voetballende  hele jonge ‘F’-jes kunnen nu al niet meer ingepland worden op geschikte tijden. Wij vragen u daarom eerst de praktijk met Doelum te bekijken, te evalueren en dan past vast te stellen of de capaciteit van Doelum voldoende is voor de Renkumse bestaande behoefte.”

De door GB en RZS ingediende motie kreeg onvoldoende steun in de raad en is verworpen. GemeenteBelangen volgt nauwlettend en kritisch of de aangeboden capaciteit, planning, tijdstippen, betaalbaarheid en behoefte voldoende zijn in sportend Renkum.  GB heeft vier jaar geleden bij de besluitvorming rondom het MFC steeds aandacht voor toekomstige capaciteitsdruk gevraagd.