GB wil logisch plan voor verkeersveiligheid Wolfheze

Het plan van het college om de verkeersveiligheid in Wolfheze te vergroten is met veel kritiek ontvangen in de raadscommissie van 8 oktober. Ook GemeenteBelangen zet grote vraagtekens bij het belangrijkste onderdeel van het plan: het wijzigen van de dorpsgrens ten noorden van Wolfheze. Aan de ene kant van die nieuwe grens wordt een snelheidslimiet van 60 km/uur  op de provinciale weg ingesteld; aan de andere kant 30 km/uur op de gemeentelijke Wolfhezerweg. Hierdoor wordt het mogelijk om in de bebouwde kom van Wolfheze overal een 30 km/uur limiet in te richten.
GB Raadslid Paul Janssen: “Wij steunen die 30 km zone in Wolfheze; verkeersveiligheid draagt bij aan leefbare dorpen. De voorgestelde nieuwe grens van de  bebouwde kom ligt echter precies tussen de twee inritten van Het Schild, het woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden. En dat is absurd: bij de ene inrit wordt dan 60 gereden en bij de andere 30. Dat is niet logisch en komt al helemaal niet de verkeersveiligheid ten goede.”
Verantwoordelijk wethouder Maouche gaf vervolgens aan dat deze grens al enkele jaren geleden met de provincie is afgesproken. Het is onderdeel van de afspraak dat de gemeente de Wolfhezerweg in de bebouwde kom overneemt van de provincie zodat daar een 30 km/uur limiet kan worden ingesteld.
GB raadslid Paul Janssen
Janssen: “De frustratie van inwoners begrijpt GB wel. Er wordt gedaan alsof ze mogen meedenken maar de nieuwe grens blijkt al te zijn opgelegd. Ook de raad wordt nu voor het blok gezet, slikken of stikken. Wat GB betreft moet de wethouder vóór de raad van oktober in gesprek met de provincie om de grens zo’n 20 meter op te schuiven. In het belang van de verkeersveiligheid. Bovendien hoeven dan geen bomen te worden gekapt;  die vervolgens met dit onlogische plan worden gecompenseerd door een stuk grond aan te kopen waar nieuwe bomen op worden geplant. Hoe absurd en onlogisch wil dit college het hebben?”
GB heeft aangegeven met een motie of een amendement het plan van het college aan te willen passen. Uitgangspunt voor GB is om zonder vertraging en zonder extra kosten een goede verkeersveiligheid voor elkaar te krijgen. De besluitvorming hierover vindt plaats in de raadsvergadering van 30 oktober. UPDATE: De raad heeft op 30 oktober unaniem met 22 stemmen vóór, het “Amendement Komgrenswijziging Wolfheze Noord” en de bijbehorende” Uitwerking nieuwe situatie komgrens Het Schild dd 25 oktober 2019 “aangenomen waarmee de komgrens van Wolfheze op een logischere en veiligere  plek komt te liggen.