Begroting 2020: meer betalen voor minder voorzieningen?

Protest tegen verdwijnen huidige bibliotheek Renkum; GB pleit voor behoud op huidige locatie in centrum.
Er moet flink bezuinigd worden in Renkum. In voorbereiding op de raadsvergadering waarin de begroting voor 2020 wordt vastgesteld, zijn de voorstellen van het college besproken in een speciale commissie op 30 oktober. Veel inwoners volgden de debatten vanaf de tribune en gebruikten hun spreekrecht om hun zorgen onder de aandacht te brengen. De begroting van het college baart GemeenteBelangen zorgen. Er wordt aan de ene kant hard bezuinigd en aan de andere kant gaan budgetten voor nieuwe ambities gewoon omhoog.
Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “De vergaande versobering van gemeentelijke sociale zorg leidt tot verschraling; misschien niet meteen zichtbaar maar wel meteen voelbaar bij die inwoners die erdoor worden geraakt. Het terugdringen van basisfaciliteiten zoals de bibliotheek maakt onze dorpen wéér een beetje minder leefbaar. Dat is voor GemeenteBelangen niet acceptabel.”
Met deze begroting gaat de inwoner meer betalen voor steeds minder faciliteiten. Denk aan de voorgestelde verhogingen van afval- en rioolheffing en wéér de OZB. Dit is onder andere nodig omdat het college vasthoudt aan nieuwe  ambities.
Fractievoorzitter Danielle van Bentem
GemeenteBelangen kiest liever voor een ander scenario. Breng de basis op orde, een opdracht die raadsbreed vorig jaar al aan dit college is gegeven. En blijf doen wat je als gemeente goed doet én in de hand hebt. Zorg voor een haalbare en betaalbare begroting.
Van Bentem: “Onze oproep: leg je ambities opzij als coalitie en beperk je met de middelen die je hebt tot je kerntaak: het goed en financieel duurzaam runnen van je gemeente waarbij je voorzieningen op niveau brengt en behoudt. Pas als je daarin bent geslaagd kun je doorschakelen naar een ander ambitieniveau. Op z’n Renkums gezegd: We schoppen niet alleen, we denken ook mee. Breng de basis op orde met een bescheiden houding en niet over de rug van de inwoners.”
Met een aantal bezuinigings-moties en amendementen wil GB op een constructieve manier, samen met andere fracties de begroting beter maken. Besluitvorming over de begroting van 2020 is op 6 november.   Bekijk en beluister hier de het volledige betoog van Danielle van Bentem in de begrotingscommissie van 30 oktober.