GB steunt experiment ‘Right to Challenge’

Voorbeeld van de stappen van Right to Challenge
De komende twee jaar gaat Renkum aan de slag met ‘Right to Challenge’. Inwoners en organisaties krijgen het recht om de gemeente uit te dagen om diensten en activiteiten anders, beter en misschien wel goedkoper uit te voeren. Het gaat om het overnemen van taken van de overheid, betaald vanuit structurele middelen. Volgens GemeenteBelangen is het een mooie manier om fris aan te kijken tegen de uitvoering van gemeentelijke taken. Kennis en ervaring van inwoners of organisaties kunnen zo leiden tot een ándere insteek. In de commissie van 9 oktober werd het plan van aanpak voor de start van een proef met Right to Challenge (R2C) besproken.
GB raadslid Jan Streefkerk: “Mooi dat deze aanpak nu mogelijk wordt in onze gemeente. GB steunt dit ondernemende en vernieuwende initiatief dat voor de gemeentelijke organisatie echt wennen zal zijn.”
GB raadslid Jan Streefkerk
Zo kunnen bepaalde taken die nu door een zorgverlener in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd, worden overgenomen door een andere partij. Als die partij tenminste een haalbaar alternatief voorstelt via het ‘recht op uitdagen’. Dat heeft dan gevolgen voor de oorspronkelijke aanbieder: die kan namelijk een deel van de uit te voeren taken – én vergoeding- kwijtraken.
Streefkerk: “We moeten ons realiseren dat college en ambtenaren met een ‘open mind’ naar ingediende uitdagingen moet kijken. Alleen dan kan dit succesvol worden. Heldere communicatie is ook cruciaal; leg duidelijk uit welke voorwaarden er zijn en welke verplichtingen erbij horen. GB is benieuwd naar het communicatieplan dat nu wordt opgesteld.”
In de raadscommissie benadrukte GB dat de gemeente de kwaliteit van de geleverde diensten moet volgen. Zodat de (wettelijk verplichte) taken, óók met een alternatieve werkwijze, worden uitgevoerd op een manier waar onze inwoners op mogen rekenen.