GB pleit voor introductie ‘crowdfunding’ in Renkum

crowdfundingIn de gemeenteraad van 29 juni heeft GemeenteBelangen gesproken over ‘crowdfunding: een nieuwe manier om initiatieven van inwoners te financieren en te stimuleren tot een succes. Met een motie is het college opgedragen om te onderzoeken of dit model -dat in steeds meer gemeenten wordt toegepast- ook haalbaar is in Renkum.

Fractievoorzitter Daniëlle Gerritsen: “Tot nu toe hebben we een vrij traditionele manier van behandelen van een initiatief:  ambtenaar kijkt naar een inwonersinitiatief en beoordeelt of deze in aanmerking komt voor een subsidie. Bij crowdfunding gaat dat anders! Hier voer je een campagne waarin je mensen enthousiasmeert en overtuigt om een bijdrage te doen aan jouw initiatief. Je creëert dus middelen maar óók het gewenste draagvlak voor jouw plan.”

De verantwoordelijke wethouder stond sympathiek tegenover dit idee en heeft de motie overgenomen. Dit betekent dat er de komende maanden door de ambtelijke organisatie wordt onderzocht op welke manier crowdfunding kan worden ingezet om inwonersinitiatieven te ondersteunen en stimuleren.

Fractievoorzitter Daniëlle Gerritsen: “Wat de gemeente kan doen is bijvoorbeeld het bieden van een platform en te beoordelen welk initiatief op het platform komt en welke niet. Door middel van deze nieuwe manier van financieren van initiatieven blijft de gemeente op gepaste afstand die past binnen de rol als regisseur en kunnen instanties, ondernemingen en inwoners elkaar helpen om hun initiatief tot een succes te maken. Je creëert de verbinding die veel initiatiefnemers zoeken.”

Inwonerparticipatie is een strategisch onderdeel van het coalitieakkoord Veranderend Renkum en GB zoekt naar eigentijdse manieren om hier concreet invulling aan te geven. In ons Dorpscafé ‘Betrokken Buurten’ is een variant van crowdfunding ook besproken door een van de stamgasten.