Airborne Wandeltocht krijgt vlaggen en banieren in álle dorpen

Dit jaar vindt de Airborne Wandeltocht voor de 70-ste keer plaats. De organisatie -in handen van Politie Sportvereniging Renkum (PSVR)- is voornemens er een bijzondere editie van te maken, passend bij dit jubileumjaar. Om dit grote evenement elk jaar met honderden vrijwilligers mogelijk te kunnen maken heeft PSVR vorig jaar al het initiatief genomen om afspraken en verantwoordelijkheden tussen organisatie en gemeente vast te leggen in een convenant.  In de Raadsvergadering van 1 juni heeft GemeenteBelangen een motie ingediend om het college aan te sporen dit convenant op zeer korte termijn af te stemmen met PSVR. Die motie is raadsbreed gesteund en heeft inmiddels geleid tot concrete stappen.

awt-banieren-in-dorpen
Update: vanaf augustus hangen de banieren in alle dorpen.

Promotie en aandacht in zes dorpen

GemeenteBelangen heeft voor de raadsvergadering van 29 juni een motie voorbereid om het college op te dragen om naast waardering ook een financiële steun te geven. Dit in aansluiting op het verzoek van PSVR aan de gemeente om bij te dragen aan de aanschaf van vlaggen en banieren die in alle zes dorpen worden opgehangen. Voor dat doel heeft het college heeft inmiddels een bedrag van 5000 euro ter beschikking gesteld zodat we deze tweede motie niet meer hoefden in te dienen. Uiteraard volgen we in vertrouwen én kritisch de voortgang van het afronden van het convenant tussen de gemeente en de vrijwilligers van PSVR.

GemeenteBelangen wenst PSVR en alle vrijwilligers veel succes met de voorbereidingen van de Airborne Wandeltocht!

Zie ook het artikel in Hoog en Laag van 6 juli 2016: Blauwe Pegasus geplaatst op ereboog