GB: “ontbreken heldere afspraken leidt tot onveilig sportpark Waaijenberg”

Op en rondom Sportpark Waaijenberg in Doorwerth is sprake van achterstallig onderhoud aan groen en infrastructuur. Overhangende -dode of gebroken- takken leiden tot onveilige situaties, net als bijvoorbeeld loszittende trapleuningen. Gebruikers van het sportpark geven aan dat het onduidelijk is op welke manier invulling moet worden gegeven aan ieders verantwoordelijkheden voor het borgen van een veilig basisniveau. Oorzaak is het faillissement in 2009 van de voormalige pachter van het sportpark: het Golden Tulip Hotel in Doorwerth. Sinds die tijd is er op het sportpark geen  duidelijkheid over verantwoordelijkheden voor onderhoud aan infrastructuur en het groen.

De fractie van GemeenteBelangen vindt de huidige onveilige situatie zeer onwenselijk. Raadslid Paul Janssen:

“We moeten toch niet willen dat het ontbreken van heldere afspraken leidt tot onveilige situaties voor de gebruikers van dit sportpark. Of je nu tennist, voetbalt of midgetgolft op de Waaijenberg; onze inwoners moeten kunnen rekenen op een veilige omgeving. Daarom willen we het college opdragen regie te nemen, in het belang van veiligheid.”

Met een motie van GB en mede-indiener CDA is het college opgedragen om op zo kort mogelijke termijn te bevorderen dat door alle betrokken partijen afspraken worden vastgelegd en bekrachtigd, op basis van ieders verantwoordelijkheden. Deze motie is raadsbreed aangenomen. Binnen twee maanden wordt aan de raad gemeld welke afspraken zijn gemaakt voor sportpark De Waaijenberg.

Artikel in De Gelderlander, 1 maart 2019