Besluitvorming vernieuwen openbare verlichting is uitgesteld

De openbare verlichting in onze hele gemeente is aan vervanging toe. Een groot deel van de lantaarnpalen is sterk verouderd en hadden eigenlijk al vervangen moeten zijn in de afgelopen jaren. Er wordt door de gemeente onderhandeld met een externe partij die de openbare verlichting totaal gaat vernieuwen én de komende 20 jaar zorg draagt voor service en onderhoud. Een complexe constructie die bovendien flinke jarenlange verplichtingen met zich meebrengt.

Basis op orde

GemeenteBelangen hecht aan een zorgvuldige en gedegen aanpak om deugdelijke en veilige verlichting in onze dorpen te realiseren. Zeker ook omdat de financiële positie van Renkum niet sterk is maar de basis wél op orde moet zijn; een belangrijke voorwaarde om een leefbare en zelfstandige gemeente te blijven.

In de commissie van dinsdag 12 februari zou het sluitstuk van de complexe constructie besproken worden: de financiering. Op vrijdagavond echter heeft de portefeuillehouder, wethouder Maouche (GL), een mail gestuurd aan de raads- en commissieleden dat dit onderwerp van de agenda wordt gehaald. Volgens de wethouder kijken de gemeente en de externe partij op een andere manier tegen een aantal uitgangspunten aan: “er is sprake van een interpretatieverschil”.

Is het college wel in control?

GB realiseert zich dat de stukken inhoudelijk vertrouwelijk zijn en stelde over het proces een aantal vragen in de commissie. Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “Er is lef voor nodig om twee dagen voor behandeling een dergelijk belangrijk agendapunt af te voeren. De fractie van GB heeft de behoefte een aantal vragen te stellen hierover. Immers, in januari gaf de wethouder nog aan dat er enorme tijdsdruk ligt op dit dossier en hadden de raads- en commissieleden amper de tijd om alle stukken door te lezen, stukken waar ook weer aanpassingen op kwamen. Hoe zit het nu dan met die tijdsdruk? Hoe kan het dat nu op zo’n laat moment naar boven komt dat er onduidelijkheid is over de uitgangspunten? Komen er nog meer verschillen naar voren? Het roept voor GB de verontruste vraag op of het college wel in control is… En wat mogen we nu verwachten, wat worden de volgende stappen?”

Een duidelijk tijdpad kon de wethouder niet geven, alleen dat er vrijdag 15 februari een vervolggesprek is tussen gemeente en de externe partij. In het debat blijkt vervolgens dat de schriftelijke vragen van diverse fracties over dit onderwerp ook nog niet worden beantwoord. Al met al blijven er dus veel vraagtekens staan.

Veel onbeantwoorde vragen

Het gerelateerde onderwerp Bodemkwaliteitskaart, over het hergebruik van grond, riep in de commissie vervolgens nog meer onduidelijkheden op. Het hergebruik van grond zonder elke keer een keuring uit te voeren, is onder andere van belang als wordt gestart met het vervangen van alle lantaarnpalen.

De meeste vragen van diverse fracties konden door de wethouder echter niet beantwoord worden, duidelijk tot irritatie van een aantal commissieleden. Wethouder Maouche zegde vele malen toe dat hij de vragen schriftelijk laat beantwoorden. Zowel over de openbare verlichting als de bodemkwaliteitskaart zal in de raad van februari geen besluitvorming plaatsvinden.

Voor GB is het teleurstellend dat het college op een groot en belangrijk onderwerp als dit, dat echt bij ‘de basis op orde’ hoort, geen kennis en vertrouwen uitstraalt. Onze fractie blijft deze portefeuille zeer kritisch volgen.