GB is voor vernieuwing Valkenburcht én voor nieuwbouw in Oosterbeek en Wolfheze

De raad heeft in mei ingestemd met de nieuwbouwplannen aan de Utrechtseweg in Oosterbeek en Boven Heide in Wolfheze: een belangrijke stap voor de realisatie van in totaal 71 nieuwe appartementen en woningen. Met de vernieuwing van het Valkenburcht complex in Oosterbeek worden de verouderde appartementen vervangen door 184 duurzame wooneenheden.

De besluitvorming over de Valkenburcht leidde tot discussie omdat een aantal fracties van mening is dat bij de vernieuwing moet worden vastgehouden aan het streven om bij nieuwbouwprojecten de helft van de woningen betaalbaar te laten zijn, in een mix van huur en koop. GemeenteBelangen is van mening dat er geen sprake is van nieuwbouw maar van een zeer noodzakelijke vernieuwing voor zowel de huidige bewoners als toekomstige nieuwe bewoners.

Brede doorstroming
Fractievoorzitter Mireille Jansen: “Dit plan zorgt voor een mooie en duurzame vernieuwing van de Valkenburcht. De huidige bewoners kunnen met één verhuisbeweging naar de vernieuwde appartementen, met hetzelfde serviceniveau als nu het geval is. Aan de oorspronkelijk gebouwde 172 appartementen worden 12 nieuwe toegevoegd, waarvan er 7 binnen de betaalbaarheidsgrens vallen. Tegen dit plan stemmen omdat niet de helft van álle appartementen -de bestaande plus de 12 nieuwe- binnen die grens valt is volgens GB niet realistisch. Dit is geen standaard nieuwbouwproject, het betreft een vervánging. Je kan niet tegen huidige bewoners zeggen: ‘sorry, een deel van jullie gaat straks wonen in een ander type appartement dan je nu hebt, want de raad wil dat de helft afwijkend van het huidige wordt vernieuwd”.

GB vindt het belangrijk dat woningbouw past bij de groene kernwaarden van onze gemeente en is van mening dat het bouwen van seniorenwoningen de doorstroming bevordert. Op beide aspecten voldoet dit Valkenburcht plan. De modernisering van de bestaande woonvorm met het collectief serviceconcept bevordert bovendien het langer zelfstandig wonen. De geplande brede variatie in woninggrootte zorgt voor een divers aanbod waardoor ook doorstroming vanuit de wat jongere of vitale senioren mogelijk wordt.

Kwaliteitsimpuls landgoed Sonnenberg
Jansen: “Dit vernieuwingsplan zorgt bovendien voor een zachtere, gebroken overgang van dorp naar bos. Het huidige complex is een massief aaneengesloten bebouwingslint.  Met de geplande vier losstaande gebouwen wordt invulling gegeven aan de kansen die zijn benoemd in de landgoederenvisie Sonnenberg. Een ander belangrijk aspect: de bewoners wonen nu in een verouderd pand dat echt ‘op’ is, met hoge energielasten. Snelle vernieuwing van de Valkenburcht is goed voor de bewoners, voor het landschappelijk karakter, voor duurzaamheid, voor langer zelfstandig kunnen wonen én voor doorstroming.”

Het stedenbouwkundig ontwerp en de ruimtelijke kaderstelling voor de vernieuwing van de Valkenburcht in Oosterbeek is aangenomen in de raad van 31 mei: de fracties van GB, PvdA, FJB en VVD stemden vóór. D66, GroenLinks, ONE en CDA stemden tegen.

De ingebrachte motie ‘Betaalbaar Wonen’ kreeg ook van GB steun; hiermee wordt het college opgeroepen zich in te spannen om bij nieuwbouwprojecten te zorgen voor 75% betaalbare woningen en afwijkingen te beargumenteren. Door dit in een totaaloverzicht bij te houden, wordt de raad halfjaarlijks geïnformeerd over de aantallen woningen in de categorieën sociaal, middelduur en duur. Deze motie kreeg brede steun, alleen de VVD stemde tegen.

De bestemmingsplannen voor de nieuwbouw aan de Utrechtseweg in Oosterbeek en Bovenheide in Wolfheze hebben raadsbrede steun gekregen.

Impressie vernieuwde Valkenburcht