GB en buurtbewoners: “verkeersveiligheid Doorwerth-Kievitsdel snel aanpakken”

GB is van mening dat verkeersveiligheid een belangrijke voorwaarde is voor de leefbaarheid van onze dorpen. Inwoners van de wijk Kievitsdel in Doorwerth geven al enige tijd aan dat de veiligheid in hun wijk te wensen overlaat. De smalle 30 km straten worden in toenemende mate gebruikt door zwaar vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein aan de Fonteinallee. En er is sprake van een ontoereikende weginrichting voor de grote vrachtauto’s met aanhangers en landbouwvoertuigen.

Namens GB nam Paul Janssen deel aan de wijkschouw waar gemeente en bewonersvereniging de knelpunten in kaart bracht. “Er is ook sprake van achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld de belijning op de weg. De bebording om een eenrichtingsroute voor vrachtauto’s te creëren is zeer duidelijk…maar zonder handhaving blijkt dit te worden genegeerd; met onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties tot gevolg. Vooral voor voetgangers en fietsers.”

Motie GemeenteBelangen 

In aanloop naar de raadsvergadering van mei heeft GB een motie opgesteld waarin het college wordt gevraagd om op korte termijn de verkeersveiligheid te verbeteren. De motie werd gesteund door meerdere fracties en is overgenomen door het college.  Concreet worden nu de knelpunten in kaart gebracht en gekeken of ze met regulier onderhoud op korte termijn zijn aan te pakken.

Aan alle punten wordt een kostenindicatie gegeven zodat de raad een besluit kan nemen voor aanpassingen op de middenlange termijn. Daarnaast gaat de verantwoordelijk wethouder nogmaals met de politie in gesprek om strenger toe te zien op handhaving van het eenrichtingsverkeer voor vrachtauto’s. Tenslotte blijft de wethouder actief in gesprek met inwoners, betrokken bedrijven en provincie over elkaars verantwoordelijkheden en maatregelen voor een structurele verkeersveiligheid.