Duidelijk signaal voor sociale acceptatie en gelijkwaardige behandeling

Het feit dat iedere inwoner zich thuis moet kunnen voelen in onze gemeente lijkt een vanzelfsprekend iets. Het is namelijk ook zo bij wet geregeld. Maar helaas blijkt in de praktijk dat dit niet altijd het geval is.

In de raadsvergadering van december werd de zogenaamde Regenboogmotie ingediend, gericht op de LHBT gemeenschap, waarna een levendig en uitgebreid debat volgde. Een aantal partijen, waaronder GemeenteBelangen, vond dat gelijkwaardige behandeling van mensen niet specifiek voor een bepaalde groep inwoners zou moeten gelden maar voor iedereen, ongeacht seksuele gerichtheid, genderidentiteit, handicap, geloofsovertuiging of wat dan ook.

Onze fractie was daarom geen voorstander van die ingediende motie en riep op om raadsbreed te werken aan een ‘bredere’ motie waarmee álle inwoners worden gesteund. In de raadsvergadering van januari is de nieuwe aangepaste motie ‘Algehele sociale acceptatie en gelijkwaardige behandeling’ ingediend en unaniem aangenomen. Raadslid Jan Streefkerk lichtte de motie als volgt toe:

Wij vinden dat we we ons niet moeten richten op een bepaalde groep inwoners maar dat we dit veel breder moeten trekken. Met voorliggende motie ondersteunen we iedere inwoner die zich op welke wijze dan ook niet geaccepteerd of gelijk behandeld voelt. GB is dan ook blij dat de inbreng van velen tijdens het debat in december er in grote mate toe heeft bijgedragen dat we vanavond spreken over de motie Algehele Sociale Acceptatie en Gelijkwaardige Behandeling.

Er moest nog wel wat water door de Rijn de afgelopen dagen… politieke belangen in provinciale verkiezingstijd leken nog enigszins een stempel te gaan drukken op het tot stand komen van deze motie. Maar uiteindelijk ligt er wat GB betreft een uitstekende motie op tafel waar geen logo’s van politieke partijen boven staan. Een teken dat raadsbreed hetzelfde wordt gedacht over dit thema en dat politieke belangen kunnen worden overstegen.

Er ligt een motie waarvoor gestreden is op basis van de oprechte overtuiging dat iedereen recht heeft op gelijke behandeling en acceptatie. Een motie die als het goed is gaat zorgdragen voor actief beleid waar iedere inwoner van onze gemeente zich veilig, geaccepteerd en gelijkwaardig voelt.

De fractie van GemeenteBelangen wenst het college veel wijsheid en succes toe in het borgen van het thema Algehele Sociale Acceptatie en Gelijkwaardige Behandeling als item in ieder beleidsstuk. We hopen en rekenen er op dat het college een actieve rol vervult en in gesprek gaat met partijen als InDifferent en andere organisaties om hen met elkaar te verbinden en hen te faciliteren.