Column: ”Een toegang is meer dan een brede deur”

Basis RGB

Het is deze week de Week van de Toegankelijkheid. Onder het motto ‘Welkom bij de club’ laten de initiatiefnemers zien hoe belangrijk het is dat het verenigingsleven open staat voor iedereen. Ik had er zelf eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, maar mooi is het wel. De samenwerkende organisaties waaronder het Revalidatiefonds, zetten zich in om de positie van mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte te verbeteren en stimuleert de deelname aan het alledaagse leven. Het gaat erom een samenleving zonder drempels te creëren waar iedereen aan mee kan doen: mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte of mensen met een visuele beperking of gehoorproblemen. En dat wil men deze week laten zien! Overigens geeft de internetsite  www.weekvandetoegankelijkheid.nl praktische voorbeelden hoe bijvoorbeeld alle velden rolstoeltoegankelijk zijn, net zoals het clubhuis. En of er is gedacht aan een gehandicaptentoilet.

Traplift
Om hoeveel mensen het in onze gemeente gaat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat het er veel moeten zijn. En dat we voor hen de drempels moeten weghalen. Dat spreekt mij aan, dat spreekt ook GemeenteBelangen erg aan, zoals wij dat ook in ons verkiezingsprogramma hebben staan. Wij pleiten en pleitten als lokale partij ook voor een goede toegankelijkheid van openbare ruimten. Zo werd door ons ‘doordrammen’ de traplift in de Rijnkom vervangen.

Synoniemen voor toegankelijk zijn aanspreekbaar, benaderbaar, geïnteresseerd, ontvankelijk  en bereikbaar. Toegankelijk is dus meer dan een brede deur. De essentie is dat elke gemeente zorgt dat iedereen dezelfde voorzieningen op gelijkwaardige wijze kan gebruiken. Ook mensen met een beperking. Onze gemeente heeft zich hiervoor aangesloten bij Uniek Sporten, het sportservicepunt op het gebied van aangepast sporten in de regio Arnhem. Er zijn ongetwijfeld veel goede voorbeelden te vinden. Maar toegankelijkheid gaat natuurlijk ook over meer: openingstijden, aangepaste voorzieningen en telefonische en digitale toegankelijkheid blijven onze aandacht hebben.

 

Frank Huizinga

Raadslid GemeenteBelangen Renkum