Column: ”Verenigingen zijn maatschappelijke pijlers”

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????In de Week van de Toegankelijkheid wordt aandacht gevraagd om het verenigingsleven letterlijk en figuurlijk open te stellen voor iedereen. Dus ook voor mensen met een beperking of handicap. Een mooi thema dat een vertaling is van het VN-verdrag waarin is opgenomen dat de samenleving er voor moet zorgen dat mensen met een beperking geen belemmeringen ervaren om mee te kunnen doen.

In onze samenleving vervullen verenigingen een belangrijke rol: ze verbinden én verdiepen mensen. Dat is zeker ook in onze gemeente het geval. Juist daarom ziet GemeenteBelangen het verenigingsleven als een belangrijke maatschappelijke pijler in onze dorpen. Of het nu gaat over muziek, sport, cultuur, kunst, natuur, historie; er is geheid een vereniging actief die mensen met dezelfde passie verbindt. En meestal gaat het verder dan het delen van een passie; er ontstaan sociale netwerken en vriendschappen. Het is daarom goed dat er in deze themaweek aandacht is voor mensen met een beperking of handicap. Ook zij moeten de keuze hebben om zich bij een vereniging aan te sluiten.

Niemand aan de kant

Hiervoor dient een aantal randvoorwaarden te zijn ingevuld: fysieke toegankelijkheid, afgestemde activiteiten en goede informatievoorziening. Dit zijn zaken waar lokale overheid én verenigingsbesturen samen aan werken, en aan moeten blijven werken. GemeenteBelangen blijft initiatieven van verenigingen stimuleren en de gemeente wijzen op haar verantwoordelijkheden om goede initiatieven te omarmen. Zodat niemand aan de kant hoeft te blijven staan.

Zet je hart open

Maar ik wil ook een andere kant benadrukken: de mentale toegankelijkheid. En die deur is in ons allen te vinden. Laat mensen met een beperking zich welkom voelen in je vereniging, bij je club. Laat de vooroordelen eens voor wat ze zijn, en gun een ander ook het plezier dat je zelf hebt aan het delen van je passie. Geef ruimte. Laat een ander fouten maken, dat mag toch?

Laat een ander zich wel oprecht welkom voelen. Dus niet vanuit een zogenaamd “politiek correcte gedachte” om een “knuffel-gehandicapte” naar je vereniging te halen, maar vanuit de overtuiging dat je in een vereniging met z’n allen dezelfde passie deelt. Denk er eens over na, praat er over op je vereniging. Zet je hart open en laat aan mensen met een beperking of handicap van welke aard dan ook een welgemeend ‘Welkom bij de club’ horen.

Daar gaat deze ‘Week van de toegankelijkheid’ ook over, mooi he?

 

Paul Janssen

Bestuursvoorzitter GemeenteBelangen Renkum