Onderzoek naar aanleg glasvezel in alle dorpen

Glasvezel AanlegIn de gemeenteraad van 30 juni heeft GemeenteBelangen met een motie  het college opgedragen de aanleg van glasvezel in al onze dorpen weer actief te gaan onderzoeken. Directe aanleiding is het nieuws dat vijf gemeenten (Ede, Barneveld, Wageningen, Nijkerk, Scherpenzeel) in de regio Foodvalley een initiatief zijn gestart om in de buitengebieden glasvezel aan te laten leggen.

In de motie wordt gevraagd om zeer snel te onderzoeken of onze gemeente op dat initiatief kan aanhaken. Als aansluiten bij het project in de regio Foodvalley niet mogelijk is, dient het college te onderzoeken of het starten van een gelijksoortig project in onze gemeente tot de mogelijkheden behoort en bij de provincie Gelderland navraag te doen naar de mogelijkheden voor (financiële) steun hiervoor.

Onze motie is door de wethouder overgenomen en informeert de raad uiterlijk dit najaar over de voortgang. Op 14 juli ontvingen we de eerste voortgang met vooralsnog een teleurstellend resultaat.

Uitkomsten gesprek CIF over project Foodvalley

De eerste afspraak tussen gemeente en het bedrijf CIF – verantwoordelijk voor het initiatief in Foodvalley – heeft plaatsgevonden. Het college geeft in antwoord op onze motie aan dat CIF uitsluitend voor het ‘echte’ buitengebied van onze gemeente eventueel mogelijkheden ziet. Het betreft circa 300 huishoudens waar zowel geen coax kabel van Ziggo als VDSL netwerk van KPN aanwezig is. CIF onderzoekt of onder die 300 huishoudens voldoende belangstelling is.

Mogelijkheden provincie Gelderland?

Het college geeft aan dat de provincie op dit moment alleen een initiatief in de Achterhoek ondersteunt. Uit de brief van het college is het onduidelijk of er ook daadwerkelijk contact met de provincie is geweest om naar kansen en mogelijkheden te zoeken om glasvezel aan te leggen in kleinere dorpskernen zoals in onze gemeente. GemeenteBelangen gaat er vanuit dat het college – zoals opgedragen in onze motie-  nog actief met de provincie in overleg gaat en ziet uit naar de toegezegde update van het college, na het zomerreces.

Achtergrond aanleg glasvezel aanjagen

GemeenteBelangen heeft al veelvuldig aandacht gevraagd voor de aanleg van glasvezel in de gemeente Renkum, onder andere door het initiatief ‘RenkumopGlasvezel.nl’. Onder meer uit deze actie is duidelijk geworden dat er behoefte is aan een glasvezelaansluiting in de dorpen van onze gemeente. Oosterbeek heeft inmiddels glasvezel, maar de andere vijf dorpen nog niet.  In het coalitieakkoord ‘Veranderend Renkum’ is als doelstelling opgenomen om alle dorpen te voorzien van glasvezel; GemeenteBelangen blijft zich daar hard voor maken en de gemeente aanjagen.