College: “intentie dat SamenZP vast onderdeel wordt van onze arbeidsmarktondersteuning”

De fracties van GemeenteBelangen en GroenLinks zijn in april geïnformeerd over het initiatief ‘SamenZP’: een samenwerking met de gemeente Renkum (en Wageningen) om gemotiveerde bijstandsgerechtigden weer actief deel te laten nemen aan de samenleving door werkervaring op te doen en ze te begeleiden als startende zelfstandige.

sociaal loket_2Ook al gaat het vaak om ‘slechts’ een deel van de uren die deelnemers niet meer in de bijstand hoeven te blijven, toch vinden onze fracties het mooi om te zien hoe mensen weer onderdeel worden van de maatschappij en actief deelnemen daaraan. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de financiële voordelen voor de samenleving die het heeft als mensen gedeeltelijk of volledig uit de bijstand geraken.

Daarnaast blijkt uit door RTL Nieuws gepubliceerde cijfers dat het aantal bijstandsgerechtigden landelijk 20% is gestegen en in onze gemeente zelfs met 27%. Cijfers die onze  fracties  verontrusten. Des te meer reden dat mensen op innovatieve wijze worden begeleid naar werk, zelfstandig of in loondienst.

De persoonlijke begeleiding van mensen die vanuit de bijstand een eigen onderneming opstarten  werpt z’n vruchten af. Maar ondanks de goede samenwerking met de gemeente, gaven de initiatiefnemers  -Willem Postma en Hanny Schuurs- van SamenZP aan  nog meer kansen te zien.

GemeenteBelangen heeft samen met GroenLinks Renkum op 13 april een aantal vragen gesteld aan het college over het initiatief en de kansen waarop de gemeente dit nog beter tot zijn recht kan laten komen. Op 10 mei ontvingen we de antwoorden van het college, deze staan cursief onder de vragen:

1. Is het College bekend met het initiatief van SamenZP. Zo ja, hoe waardeert zij dit?

Uiteraard zijn wij bekend met het initiatief SamenZP. Wij werken ongeveer 1 jaar samen met SamenZP. In eerste instantie begeleidde SamenZP bij wijze van proef een aantal mensen die ambities hadden om als zelfstandige aan de slag te gaan en niet in aanmerking kwamen voor een het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz onderdeel van de Participatiewet). SamenZP begeleidt ook mensen die freelance-opdrachten willen gaan doen. Door de samenwerking zijn een aantal mensen vanuit de bijstand een eigen onderneming gestart met wisselende resultaten. SamenZP heeft tot nu toe 15 mensen met een bijstandsuitkering begeleid. Op dit moment zijn wij met SamenZP bezig met een evaluatie van de wijze van samenwerken en de resultaten. Dit gaan we uitwerken in werkafspraken/overeenkomst zodat het aanbod van SamenZP een onderdeel van onze dienstverlening wordt.

2. Kan het college ons meer informatie geven over de samenwerking tussen de gemeente en SamenZP? Hoe verloopt deze samenwerking?

Bijstandsgerechtigden maken kennis met het aanbod van SamenZP tijdens de bijeenkomsten van Werk@renkum. Consulenten Werk& participatie verwijzen mensen naar SamenZP die als zelfstandige aan de slag willen voor ondersteuning. Tijdens deze trajecten is er regelmatig contact. Op beleidsniveau is er regelmatig contact met SamenZP over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de rol van ondernemers hierin.

3. Is er al een analyse uitgevoerd  binnen het klantenbestand Sociale Zaken ter vaststelling of er voldoende potentieel is voor dit en andere vergelijkbare initiatieven?

Nee, er heeft nog geen bestandsanalyse plaatsgevonden, dat gaat de komende maanden gebeuren. Een analyse doen wie binnen het klantenbestand mogelijk geschikt is om als zelfstandige aan de slag te gaan, is niet eenvoudig. Uit ervaring blijkt dat het vooraf bijna niet in te schatten is wie een succesvolle onderneming kan starten en continueren.

4. Is het College bereid om een verzoek in te dienen om gebruik te maken van artikel 83 lid 3 van de Participatiewet zodat het experimenteren met werkwijzen binnen de bijstand meer ruimte krijgt? Zo ja, is het College bereid om het initiatief gedurende een afgebakende periode een formele status te geven, gevolgd door een evaluatie?

Op dit moment biedt de staatssecretaris nog geen experimenteerruimte. Wij verwachten wel dat er mogelijkheden komen, maar dat wachten we af. Daarnaast is recent een RTA- werkgroep met dit thema aan de slag gegaan. Ook de informatie die deze raadswerkgroep zal verzamelen willen wij afwachten. Wij evalueren op dit moment de beleidsrichtlijnen voor marginale zelfstandigen en freelance ondernemer.

5. Kan deze aanpak – mensen in de bijstand persoonlijk ondersteunen in het opzetten van een eigen onderneming – versterkt worden d.m.v. een innovatiesubsidie of een andere vorm van extra support?

Wij zijn hierover in gesprek met SamenZP. Wij bespreken wat wij met inkoop/een overeenkomst kunnen verwerven zodat SamenZP een vast onderdeel van onze arbeidsmarktondersteuning wordt. Overigens streven wij ernaar de mogelijkheden van uitstroom uit de bijstand vanuit de participatiewet verder te versterken.