‘Vrijdag hebben we gelukkig vrij’

Dit zei ik afgelopen donderdag tegen mijn vrouw, na een afvaltropenweek voor ons gezin. Maandag was er voor de laatste keer deze winter de wekelijkse GFT, dus de bruine bak aan de weg. Dinsdag is de dag van de maandelijkse papierophaalactie door de vrijwilligers. Dit betekent dus de blauwe bak aan de weg. Woensdag was er de 1x in de drie weken restafval. Dan zijn we er nog niet. Donderdag is de – door GemeenteBelangen gerealiseerde – 1x per week in plaats van 1 x per twee weken de PlasticMetaalDrinkverpakking PMD ophaaldag.

Ik dacht: dit is een prachtig moment om de balans op te maken. Immers, het nieuwe afvalbeleidsplan is nu bijna een jaar in de praktijk. Hoe werkt dit nieuwe afhaalophaalsysteem?

Begin 2017 was het wennen aan nieuwe afvalbeleid

‘Rommelige’ start
Dat het nieuwe beleid een stroeve start heeft gekend is overduidelijk. De eerste drie maanden waren ronduit dramatisch. Maar eerlijk gezegd, we zijn er aan gewend en de ruwe kantjes zijn er inmiddels vanaf. Vooral de ergernissen over niet werkende containers, overvolle containers en stinkende PMD-zakken die zich maar opstapelden, zijn redelijk onder controle.

Het rommelige straatbeeld behoort inmiddels ook op een enkele uitzondering na, tot het verleden. Zwerfafval en dumping zijn tot op heden meegevallen. Her en der kan de distributie van de PMD-zakken nog wat beter. We zijn er als inwoners van de gemeente Renkum allemaal druk mee, maar dan heb je ook wat.

Compliment
En het resultaat, dat mag er zijn. Wat we raadsbreed hoopten, is gelukt. We scheiden in plaats van 60 procent na vier maanden al 77 procent en na vijf maanden al 79,5 procent! Een compliment aan alle inwoners. De doelstelling vanuit Den Haag is 75% in 2020. We zijn in Renkum dus een lichtend voorbeeld in Nederland.

Kosten
Enig punt van zorg is nu nog de oplopende kosten. Tijdens de behandeling van het nieuwe afvalbeleidsplan werd ons als voorbeeld een aantal scenario’s voorgespiegeld van gemiddelde inwoners in 2015. Hoeveel betalen zij en hoeveel afval bieden zij aan? Fictieve voorbeelden voor hoogbouw en laagbouwbewoning met reële bedragen voor reële omvang van gezinssamenstelling. En laat nu net ik met mijn gezin zo’n gemiddeld scenario zijn. We zijn met meer dan drie bewoners, wonend in een laagbouwwoning in Oosterbeek.

 

We betaalden in 2015 €278,80 en zouden, als we 17 keer een 140 liter restafval container zouden aanbieden, volgens het plan €259,- gaan betalen. Dat zal uiteindelijk €262,40 geworden. Maar dit is een kleine en te rechtvaardigen toename van €3,40 per jaar door de inflatie in 2016 en 2017. Maar het beste komt nog: ten opzichte van 2015 zijn we nog steeds goedkoper uit met ons gezin: €16,40 minder dan in 2015. Super!

Goedkoper! Nee, toch niet…
De nieuwe methode van ophalen en scheiden zou alleen maar winnaars kennen op het financiële vlak. Door minder aan te bieden had en heb je zelf voor een deel controle over je kosten voor afvalverwerking. Bovendien: het gescheiden aanbieden levert geld óp doordat we grondstoffen produceren door recycling. En zo werd het voor iedereen financieel aantrekkelijker.

Dachten we… Tot mijn verbazing zag ik kortgeleden tijdens de begrotingsbehandeling 2018 dat deze gemiddelde scenario’s een explosieve groei vertonen in de kosten. In 2018 worden de kosten voor ons gemiddeld gezin €283,90 en dat is ineens €5,10 meer dan in 2015. Nog te overzien, maar toch een tendens die zorgelijk is. We zouden toch minder gaan betalen, we werken toch hard om het milieu te helpen?

De vooruitblik naar 2019 en verder is nog veel zorgelijker: minstens €297,-  wordt voorspeld door het college! Recente verhalen in de media over het beperkte hergebruik van ons gescheiden plastic, helpen dan ook niet. Een deel van de stijging van de kosten is te verklaren uit een groei van aanbod op Veentjesbug door de aantrekkende economie. We kopen nieuw en voor het oud zijn er minder geïnteresseerden.

Constant Sciarone, GB commissielid

Onderzoek
Ja, het is dus mogelijk om zelf ook invloed uit te oefenen op deze kosten door simpelweg minder vaak restafval aan te bieden, maar dat was slechts één kant van de zaak. Ook die andere kant, die van een voordeel door reststoffen als grondstof her te gebruiken en het efficiënter ophalen, zou geld opleveren en ten gunste vallen aan de hardwerkende afvalscheiders in ieder gezin in onze gemeente.

Daarom hebben we samen met VVD, GL en D66 een motie opgesteld en ingediend. Deze is met steun van CDA, PRD en RZS aangenomen. Daarin vragen we het college deze kostenstijging te onderzoeken en te beteugelen, zonder in te leveren aan het hoge serviceniveau in onze gemeente.

Want ik ben er, na onderzoek in de andere gemeente waar onze afvalophaalpartner ACV actief is, wel achter dat ons serviceniveau het hoogste is van alle gemeenten.

Constant Sciarone

Commissielid GemeenteBelangen Renkum

Wil je weten hoeveel je binnenkort gaat betalen voor het aangeleverde restafval? Kijk op:

https://inzageportaal.nl/Inzage.aspx?Parm=RENK0301