Veiligheidsplan: ‘in geval van nood’-kaart voor inwoners én vergunningen eenvoudiger

Bij de behandeling van het Veiligheidsplan  heeft burgemeester Agnes Schaap toegezegd dat in 2018 een ‘in geval van nood’-kaart wordt verspreid onder de Renkumse huishoudens. Het door GB genoemde idee in de raadscommissie werd enthousiast ontvangen door portefeuillehouder Schaap.

Met de kaart hebben hulpdiensten belangrijke gegevens binnen handbereik. Zoals telefoonnummers van familieleden en medische gegevens. De kaart is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met ambulance, politie, brandweer en verschillende zorginstellingen. Het oorspronkelijk Amstelveense initiatief is door het gebleken succes bezig aan een opmars in meerdere gemeenten.

GB Commissielid Paul Janssen: “Met deze kaart beschikken hulpdiensten meteen bij binnenkomst in een woning over relevante informatie. Inwoners vullen de gegevens zelf in en hangen de kaart op bij de voordeur. De meerwaarde is nog groter doordat het ook bijdraagt aan bewustzijn over veiligheid. Als inwoners de kaart gaan invullen zal dat ook gesprekken met familieleden, buren of mantelzorgers opleveren. Voor het veiligheidsgevoel is het goed als je weet dat in de meterkast belangrijke informatie hangt.”

De ‘in geval van nood’-kaart is door gemeente Amstelveen ontwikkeld en mag door andere gemeenten gratis worden overgenomen en aangepast. Het idee is door raadslid Frank Huizinga bij GB terecht gekomen.

Eenvoudige evenementen krijgen eenvoudige vergunningaanvraag

Voor GB is het duidelijk dat evenementen aan de juiste veiligheidseisen moeten voldoen. Er zijn echter ook jaarlijkse (kleinere) evenementen waarbij de aanvragers elk jaar weer veel informatie moeten aanleveren bij steeds verschillende personen, terwijl aan de aard van het evenement niet is veranderd. Dan moet volgens GB een vergunning toch echt makkelijker verleend kunnen worden.

Janssen: “In ons Dorpscafé van oktober gaf een aantal inwoners aan dat lokale kennis in het gemeentehuis nog wel eens ontbreekt. Daardoor zijn sommige vergunningtrajecten onnodig complex. GB heeft een welgemeend advies aan het college: zoek niet alleen de professionele veiligheidspartners op maar haal ook lokale kennis op bij inwoners en gebruik die!”

Burgemeester Schaap onderschrijft het standpunt van GB en geeftf aan dat vergunningentrajecten daar waar mogelijk vereenvoudigd worden. Rond het eerste kwartaal van 2018 moet dit merkbaar zijn. Het college wil daarmee de huidige frustratie bij verenigingen en inwoners wegnemen.

Focus veiligheidsplan: eerst analyse en dan passende strategie 

GemeenteBelangen zal in de decemberraad instemmen met het integrale veiligheidsplan voor de komende vier jaar. GB steunt ook de noodzakelijke formatie-uitbreiding waarmee een sterkere focus op analyse, monitoring en het maken van een verdiepingsslag mogelijk wordt gemaakt.

GB Fractievoorzitter Danielle van Bentem en commissielid Paul Janssen

Janssen: “Met dit plan wordt de veiligheidsanalyse vollediger en kunnen betere afwegingen worden gemaakt. Leg slimme verbindingen: koppel informatie afkomstig uit eigen toezicht en handhaving aan andere beschikbare informatie.  Dat is wat GB betreft een uitstekende en onmisbare doelstelling. Dat is de kracht van het plan.”