Veiligheid Hogenkampseweg aangepakt

Een structurele oplossing voor de gevaarlijke verkeerssituatie rondom de kruising Hogenkampseweg / Nieuwe Keijenbergseweg in Renkum is een flinke stap dichterbij. In de raad van 22 april is het plan voor verbetering aangenomen. Belangrijkste onderdelen: verlaging van de maximum snelheid en de herinrichting van het kruispunt Hogenkampseweg- Meester van Damweg en het tijdelijk aanpassen van het wegvak tussen de Meester Van Damweg tot en met het kruispunt Hogenkampseweg-Klaverhoek. De financiering van het project leidt tot een overschrijding in de begroting van 2020 en 2021.

GB is al ruim een jaar bezig om het college aan te sporen tot actie. Vele vragen en moties verder, ligt er nu eindelijk een concreet plan voor een structurele oplossing. En op korte termijn worden tijdelijke maatregelen genomen.

Fractievoorzitter Danielle van Bentem: “We blijven hameren op handhaving van de tijdelijke afspraken rondom het werkverkeer. Als straks de kinderen weer naar school gaan, moet de Hogenkampseweg echt een stuk veiliger zijn. Dus wethouder: ga in gesprek met de bouwers en zorg voor handhaving.”

Wethouder Verstand heeft toegezegd dat gesprek inderdaad aan te gaan. Ook kwam de toezegging dat het plan voor de blijvende oplossing ter inzage wordt gelegd en dat een inspraakavond wordt georganiseerd.


Zie ook: Onacceptabel getreuzel met verkeersveiligheid