Impuls voor toekomstbestendig Wilhelmina Sportpark

Onderzoek gezamenlijk de mogelijkheden voor een toekomstbestendig sportpark in Heelsum. Dat is de kern van de motie die in de raad van 22 april is besproken. Een oproep aan het college om sámen met de huidige verenigingen van Wilhelmina Sportpark te kijken wat nodig is om ook in de toekomst goede sportvoorzieningen aan te kunnen bieden aan inwoners.

GB raadslid Jan Streefkerk: “Deze motie is een aanmoediging om vooral in gesprek te blijven met elkaar. Verenigingen zoeken elkaar steeds meer op, ook op Wilhelmina Sportpark. Het is aan de clubs zélf om te bepalen hoe ze toewerken naar een haalbare en betaalbare toekomst. Doe dat samen met de gemeente, je hebt elkaar nodig. Kijk hoe beheer en onderhoud het best kan worden georganiseerd. En denk eens na of eventueel vrijvallende grond kan worden gebruikt voor energieopwekking of woningbouw. Een goede visie en plan helpt om de sportfaciliteiten op peil te houden, juist ook in de verdere toekomst.”

Voor GemeenteBelangen zijn gezonde en sterke verenigingen belangrijk voor leefbare dorpen. Deze motie gaat concreet over Wilhelmina Sportpark; maar samenwerken en kansen erkennen, wordt steeds belangrijker voor álle verenigingen in de dorpen.

Verantwoordelijk wethouder Marinka Mulder gaf aan deze motie als steun in de rug te ervaren: “het lopende proces wordt hiermee versterkt en geeft handvatten om tot concrete afspraken te kunnen komen.”

De motie is opgesteld door GB in samenwerking met de VVD en met ruime meerderheid aangenomen door de steun van mede-indieners PvdA en GL. Ook PRD stemde vóór, alleen D66 en CDA stemden tegen.