Terugblik commissievergadering 13 januari 2015

Commissie bedrijvigheid 11.06.2014Dinsdagavond vond de eerste commissievergadering van 2015 plaats. Vanwege het beperkte aantal onderwerpen was dit tevens de enige commissievergadering deze maand en kwamen er dus uiteenlopende onderwerpen aan bod.

Bij de actieve informatieplicht van het college gaf onze wethouder Hermine van den Berg aan dat het tot nu toe goed gaat met de decentralisaties. Er worden veel verhelderende vragen gesteld bij het loket, maar de zorg blijft tot nu toe goed gaan. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee!

DeGelderlander 14 januari 2015Vervolgens werd er een presentatie gegeven over de regionale huisvestingsverordening waar de stadsregio mee bezig is. De vraag is of wij hierbij aanhaken of zelf hiermee aan de slag gaan of wellicht meer de richting van Wageningen opzoeken? Het zorgde voor de nodige discussie. Fractievoorzitter Danielle van Bentem stelde vragen over of een nieuwe verordening ingezet kan worden als een strategisch middel om specifieke doelgroepen naar Renkum te halen. Ook het CDA vroeg zich af hoe we naar verborgen schaarste kunnen kijken als het gaat om woningvraag en aanbod (zie ook de afbeelding hiernaast met de verslaggeving door De Gelderlander dd 14 januari 2015).

Het volgende agendapunt was het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan. Het betrof hier pas een startnotitie, waardoor de raad nog volop kan sturen naar welk ambitieniveau ze willen. En dat werd dan ook gedaan. Namens GemeenteBelangen vroeg Frank Huizinga zich hardop af of de ambities niet wat hoger kunnen. Zeker in deze gemeente, waar sprake is van bijzondere bodemstructuren en veel aandacht voor onze omgeving en het milieu.

Ook de plannen voor nieuwbouw aan de Hogenkampseweg in Renkum kwamen aan bod. Constant Sciarone, commissielid van GB, gaf aan dat de fractie erg in zijn nopjes is met de plannen. Een gedegen stuk werk: ”We lezen over de geschiedenis van Renkum, de waarden, de omgeving, de bouwstijlen en omliggende belanghebbenden inclusief ondernemers. Alles nauwkeurig in kaart gebracht. Verder een drietal informatieavonden voor bewoners en omwonenden.” Kortom GemeenteBelangen kan instemmen met dit plan.

Een laatste agendapunt, dat wegens tijdgebrek deze avond in de raadsvergadering uitgebreid aan bod zal komen, is de nieuwe stadsregio. Kijken naar wat de mogelijkheden zijn met een nieuwe stadsregio is niet verkeerd, maar Constant Sciarone gaf wel het volgende mee: ”Op voorhand weer aansluiten of het continueren in een nieuwe setting van deze samenwerking is wat ons betreft geen vanzelfsprekendheid. De gemeenten ten westen van ons passen beter bij onze natuurlijke habitat en cultuur van onze gemeente en zijn ook succesvoller in hun projecten en positionering in de food valley.” Wordt vervolgd dus!