Vertrouwensbreuk Vivare met Renkumse Huurdersvereniging

De fractie van GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat hurende inwoners via een huurdersvereniging vertegenwoordigd zijn bij de enige woningcorporatie die in Renkum actief is. Zodat de belangen van huurders worden behartigd en er vanuit de huurders inzicht is in het beleid van de woningcorporatie. Onze fractie heeft op 24 juli onderstaande vragen aan het college gesteld.

Woningcorporatie Vivare heeft begin juli het vertrouwen in de huidige bestuursleden van de Renkumse Huurdersvereniging opgezegd en de samenwerking met huidige bestuursleden beëindigd[zie site Vivare]. Huurders van Vivare zijn op 9 juli 2018 op de hoogte gesteld door Vivare middels een brief.

 • Op welk moment en door wie is het college geïnformeerd over het feit dat Vivare eenzijdig de samenwerking met de Renkumse Huurdersvereniging heeft opgezegd?
 • Was het college al eerder bekend met het feit dat de samenwerking onder druk stond?
  • Zo ja, welke acties heeft het colleges ondernomen om de samenwerking tussen de partijen te bevorderen?
  • Zo nee, op welke manier gaat het college borgen dat de gemeente op de hoogte is van de kwaliteit van samenwerking van gezamenlijke partners?
 • Heeft het college inmiddels contact gehad met Vivare over de ontstane situatie? Is daarbij aangegeven dat het zeer wenselijk én wettelijk verplicht is , dat de woningcorporatie een relatie met haar huurders heeft middels een huurdersvereniging? Graag een onderbouwd antwoord hoe het college hier tegenaan kijkt.
 • Gaat het college zich inzetten om beide partijen weer aan tafel te krijgen, zodat de belangen van de huurders weer behartigd worden?

Recent zijn er nieuwe (geactualiseerde) prestatieafspraken gemaakt tussen Vivare, Gemeente Renkum en de Huurdersvereniging. De drie partijen waren het daarbij eens over eerder gestelde doelen: voorzien in een licht groeiende en veranderende vraag naar sociale huurwoningen, mensen kunnen zo lang mogelijk prettig zelfstandig wonen, de bouw en het gebruik van sociale huurwoningen wordt duurzamer.[zie artikel Hoog en Laag]

 • Wat betekent de huidige situatie voor de gemaakte prestatieafspraken; in hoeverre staan die afspraken onder druk nu één van de drie partijen de samenwerking met de Huurdersvereniging heeft opgezegd?
 • Is het college van mening dat het nakomen en uitvoeren van de prestatieafspraken zoals overeengekomen door de drie partijen, alleen geloofwaardig en correct kunnen worden nagekomen als er ook drie partijen actief zijn?
  • Zo ja: tot welke datum accepteert het college dat er aan Vivare geen Huurdersvereniging is verbonden?
  • Zo nee: wat is in de ogen van het college dan de waarde van de betrokkenheid van inwoners die bij Vivare huren?

Vertrouwende op een spoedige en volledig onderbouwde beantwoording,

namens GemeenteBelangen, Daniëlle van Bentem, fractievoorzitter


Zie ook : “Samenwerking tussen inwoners, organisaties en gemeente is cruciaal voor passend beleid”

In dagblad De Gelderlander is op 31 juli 2018 het artikel ‘Heibel tussen Vivare en huurdersvereniging Renkum’ geplaatst: