Raad 28 januari: Stadsregio? What’s in it for us?

foodvalley en stadsregioGisteren ging het in de raadsvergadering ook over de nieuw te vormen Stadsregio. Per 1 januari jl. is deze opgeheven en moeten we dus kijken naar nieuwe samenwerkingsverbanden. Wat GemeenteBelangen betreft hét moment om te kijken naar ‘What’s in it for us?’ en om over de grenzen van de Stadsregio heen te kijken.
Lees hier dan ook de bijdrage van onze fractievoorzitter over dit onderwerp:

 

Toekomstige samenwerking Stadsregio

We gaan werken aan een nieuwe samenwerking in de regio, en daar zijn we blij mee als GemeenteBelangen. Je hebt elkaar nodig als gemeenten. Synergiën zoeken met elkaar op uitvoerend gebied , maar ook strategisch kijken, hoe kunnen we ons als regio het beste profileren en met wie? GB is dus zeker voor samenwerken maar wel onder het motto “ What ‘s in it for us?” Met andere woorden: nu hebben we de kans om aan een samenwerking sturing te geven.

We willen het college dan ook opdragen, en dat doen we samen met D66 en GL middels een motie, om onze visie te verruimen.De huidige vorm was wat GemeenteBelangen betreft niet bevredigend genoeg. We stelden ons, volgens GB, te weinig de vraag, voldoet deze samenwerking nog voldoende?  Voelen we ons nog wel gehoord in deze vorm van samenwerken? Willen we het niet anders, waardoor we meer bereiken voor onze dorpen?

Nu kunnen we het anders…

Pin je niet vast op de regio zoals hij was. Kijk eens naar Wageningen, we roepen het al jaren. Kijk over de grenzen van de regio zoals hij er lag als samenwerking.Focus is belangrijk. Je ziet in Nederland veel gebieden ontstaan waar je een focus aan koppelt. Denk aan Eindhoven als kennisindustrie en Foodvalley in de regio Ede-Wageningen.

Wij hebben als gemeente Renkum samen met Arnhem met het Arnhems buiten focus op  energie. Laten we deze focus verder uitbouwen en het een naam in Nederland geven, dit hebben we kunnen ervaren met de bijeenkomst Powerlab afgelopen maand. We hebben een aantal aandachtspunten geformuleerd als politieke partijen die we als opdracht willen mee geven aan het college, om hiermee de onderhandelingen in te gaan.Mooi zou het zijn als we na vanavond er nog een aantal punten aan kunnen toevoegen van andere fracties.

Maar in alles denkend “what’s in it for us?” Wat is de doelstelling van de samenwerking?; Waarom willen we op dat gebied zo samenwerken?; Is de samenwerking nog wel naar tevredenheid en levert het ons op wat we voor ogen hadden?; Hebben we genoeg in te brengen als gemeente Renkum?

 

Nu hebben we een kans om een samenwerking aan te gaan waar we dit gevoel wel voldoende bij hebben!