Pamflet: oproep aan alle inwoners van Gemeente Renkum

De gemeente Renkum is een prachtige plek om te wonen en te werken. We willen allemaal dat dat zo blijft, maar hoe zorgen we daarvoor? En er zijn natuurlijk altijd zaken die in onze gemeente (nog) beter kunnen: hoe moet dat aangepakt worden?

De gemeenteraad van Renkum beslist vaak over uitdagende problemen. Op dit moment zijn er acht partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad en zij nemen besluiten, allen vanuit hun eigen invalshoek of levensvisie, die bepalend zijn voor de toekomst van Renkum.

Er wordt tegenwoordig veel gepraat en geschreven over de kloof tussen kiezers en politici. Wij, voorzitters van de politieke partijen in Renkum, willen er alles aan doen om die kloof zo klein mogelijk te laten zijn. Ook uw inbreng is zeer gewenst. De politieke partijen in Renkum staan open voor nieuwe mensen en frisse ideeën om mee te denken, te praten en te beslissen over actuele politieke kwesties.

Over minder dan twee jaar, in maart 2018, zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Het lijkt nog ver weg, maar de partijen in Renkum zijn al begonnen met de voorbereidingen. Ook de gemeente Renkum zelf wil meer inwoners betrekken bij de politiek en hen enthousiasmeren actief te worden in of om de gemeenteraad.

Op 20 oktober 2016  zullen de raadsleden en alle politieke partijen zich presenteren op het gemeentehuis te Oosterbeek. Er wordt deze avond een gevarieerd programma aangeboden, geleid door de griffie van onze gemeente, ter introductie op raadswerk waarbij nadrukkelijk uw aanwezigheid en inbreng op prijs wordt gesteld, maar ook gewenst is, want:

  • De politiek heeft betrokken en actieve inwoners nodig om haar denkbeelden vorm te geven.
  • De inwoners hebben de politiek nodig om hun belangen te verwoorden en zo invloed op hun leefomgeving te hebben.
  • U kunt uw stem laten horen en gebruik maken van de mogelijkheden die er geboden worden.
  • Betrokkenheid van onze inwoners is essentieel voor een goed functionerende gemeente Renkum.

De avond is een unieke gelegenheid voor de inwoners van de gemeente Renkum om geïnformeerd te worden over het raadswerk en ideeën, wensen en kennis naar voren te brengen. We hopen vele, betrokken inwoners van Renkum te ontmoeten op deze bijeenkomst.

Onze prachtige gemeente is het meer dan waard. Laten we er samen voor gaan!

Renkum, 12 oktober 2016;

Voorzitters van de Politieke Partijen Gemeente Renkum:

Namens D66; Willem van Schaik

Namens VVD; Koos Bosmann

Namens GemeenteBelangen Renkum; Paul Janssen

Namens GroenLinks; Monique van Gerwen

Namens CDA; Henk Valkhof

Namens PvdA; Ysbrand de Haan

Namens Partij Renkumse Dorpen; Martijn Oomkes

Namens Renkum Zelfstandig en Sociaal; Marjolijn Pols