Aandacht voor verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid: wijkagent twittert op 14/11/2015 over parkeerchaos Sportpark Bilderberg
Verkeersveiligheid: wijkagent twittert op 14/11/2015 over parkeerchaos Sportpark Bilderberg

In de raadsvergadering van 28 september heeft GemeenteBelangen aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op sportpark De Bilderberg. Aanleiding was het gemeentelijk persbericht waarin  de aanleg van extra parkeerplaatsen werd aangekondigd (in de aankomende herfstvakantie). De gewenste, en volgens GB noodzakelijke, aanpak van de smalle toegangsweg werd in dat persbericht slechts genoemd als ‘een mogelijkheid’.

Fractievoorzitter Danielle Gerritsen: “in de ogen van GB is de aanleg van de parkeerplaatsen slechts de helft van een totale veilige oplossing. De andere helft gaat namelijk over de in- en uitstroom van auto’s. Dat is dermate slecht geregeld dat er voor met name fietsers gevaarlijke situaties ontstaan. En – zoals meerdere keren door GB aangegeven – er kan geen ziekenauto door in noodgevallen.”

In antwoord op onze vragen gaf de verantwoordelijke wethouder aan dat de aanpak van de toegangsweg, bijvoorbeeld door het instellen van éénrichtingverkeer, een zeer serieuze optie is en ook echt wordt onderzocht. Dat kost tijd, naar verwachting van de wethouder kan in januari 2017 op z’n vroegst worden gestart met de aanpassingen.

Bram Streeflandweg

In de gemeenteraad vroeg GB verder aandacht voor de huidige omleidingsroute in Heelsum/Renkum als gevolg van de werkzaamheden voor de aanleg van een rotonde op de Bennekomseweg. De fractie van GB is verbaasd maar vooral verontrust dat de omleidingsroute langs drie scholen aan de Bram Streeflandweg gaat. Ook het bouwverkeerkeer van het MFC3B4 in Renkum maakt gebruik van deze tijdelijke route. De wethouder gaf aan hier niet bekend mee te zijn, maar de ongewenste situatie uit te laten zoeken.