Hoog en Laag: “Politieke partijen Renkum doen oproep”

RENKUM Over minder dan twee jaar, in maart 2018, zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg maar de acht Renkumse lokale fracties zijn al druk bezig met de voorbereidingen. De politiek zoekt betrokken en actieve inwoners om haar denkbeelden vorm te geven.

Er is op donderdag 20 oktober een interactieve informatieavond over de lokale politiek met als rode draad ‘Schuilt er een raadslid in u’? Acht voorzitters doen een oproep. Zij onderbouwen hun enthousiasme om toch vooral naar de informatieavond te komen elk op geheel eigen wijze.

20161005_hl_pamflet-oproep-inwoners
Artikel in weekblad Hoog en Laag door Feike Klomp,  5 oktober 2016

KANS Ysbrand de Haan (PvdA Renkum): ,,Men heeft het vaak over de tegenstelling politicus-inwoner. Politici zijn echter net als u in de eerste plaats inwoner van onze mooie gemeente. Ik roep iedere inwoner dan ook op om de kans te pakken dat te ervaren op 20 oktober, door met elkaar in gesprek te gaan over wat u belangrijk vindt, welke initiatieven of plannen u wilt realiseren. U zult merken dat er meer is wat gemeenschappelijk is, dan u had verwacht.”

ZE Koos Bosmann (VVD): ,,Politiek? Da’s niks voor mij. ‘ZE’ regelen het maar. Ik interesseer me daar niet voor. Veelgehoorde kreten wanneer men inwoners vraagt actief een bijdrage te leveren aan de lokale politiek. Maar lokale politiek, dat gaat over onze dorpen, onze leefomgeving. Niemand kan met droge ogen zeggen zich daar niet voor te interesseren. En ‘ZE’ regelen het wel? Natuurlijk, er is een groep actieve dorpsgenoten die zijn stinkende best doet om deze gemeente goed te besturen. Maar hun aantal slinkt. En de geluiden dat het eigenlijk anders moet, beter kan, nemen alleen maar toe. Het wordt niet beter door langs de kant te staan en te roepen dat ‘ZE’ het niet goed doen. ‘ZE’, dat zijn wij. Daarom is het essentieel dat zo veel mogelijk mensen een steentje bijdragen. Maar zonder ‘U’ gaat het niet lukken van Renkum een nog mooier, liberaler gemeente te maken.”

LOKALE BRIL

Paul Janssen (GemeenteBelangen): ,,De drempel om politiek actief te worden moet zo laag mogelijk zijn, zodat kennis van inwoners niet als gemiste kans verborgen blijft. GB wil inwoners verleiden om zich in te zetten om onze dorpen leefbaar te houden: we inspireren mensen om betrokken en bevlogen mee te helpen met het besturen van ons aller gemeente. GB kijkt altijd met de lokale bril en is wars van links, rechts of landelijke ideologie: bij ons telt alleen de Renkumse maat. Inwoners die liever vanuit een ander gedachtengoed het lokale bestuur willen versterken kunnen kiezen uit zeven andere smaken. Dáár gaat deze gezamenlijke oproep over.”

GEZAMENLIJK Henk Valkhof (CDA Renkum) : ,,Het gaat deze keer juist niet om verschillen naar voren te brengen wat betreft de politieke uitgangspunten. Het uitgangspunt van ons allen is steeds geweest: het benadrukken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid, waar het gaat om de betrokkenheid van onze inwoners en deze dan ook waar mogelijk te verbeteren. Het is uniek dat wij met de acht partijvoorzitters dit gezamenlijke standpunt weten vorm te geven, waarin de oproep om mee te doen met de politieke avond van 20 oktober als basis is genomen. De samenwerking tussen onze fracties was heel plezierig en zal dan ook zeker een vervolg krijgen”

KLEURLOOS Marjolijn Pols (Renkum Zelfstandig en Sociaal): ,,RZS is een lokale politieke partij en dat betekent per definitie dat de belangen van de lokale bevolking voorop staan. Als lokale partij heb je geen ballast van je landelijke achterban, en kun je je volledig op de lokale belangen concentreren. Daarom geen inkleuring van welke aard dan ook. Wat RZS betreft is de lokale politiek kleurloos, maar beslist niet saai. Wij houden als lokale politieke partij de vinger heel dicht aan de pols. Daarom is er ook een goede samenwerking met alle andere partijen mogelijk. Geen gekift onderling, maar samen opkomen voor het algemeen dorpsbelang. Mooi initiatief op 20 oktober. Dat geeft iedereen die geïnteresseerd is in de gemeentelijke gang van zaken te zien dat politiek ook heel leuk kan zijn.”

MEEDOEN Monique van Gerwen (GroenLinks): ,,Voor GroenLinks staat meedoen van inwoners hoog in het vaandel. Onze afdelingsbijeenkomsten zijn altijd openbaar en we trekken samen met groepen op. We gaan de straat op, bijvoorbeeld met de groene stoel om inwoners te spreken. De fractie kiest altijd voor veel contact met betrokkenen rondom huidige en toekomstige raadsonderwerpen. Maar voor iedereen heeft het zin om je geluid te laten horen en je aan te sluiten bij groepen die mee willen praten over thema’s in Renkum: het barst van de ideeën, goede intenties en kennis. Bij en met GroenLinks kun je zo met mensen op de groene en linkse thema’s in de partij, en in de politiek, voor Renkum het verschil maken.”

SOCIAAL Martijn Oomkes (Partij Renkumse Dorpen): ,,Inwoners die niet op een landelijke partij willen stemmen of kunnen stemmen, nodigen wij uit zich bij de PRD aan te sluiten. De PRD heeft samenwerking hoog in zijn vaandel staan. Onze kernwoorden: sociaal, duurzaam, eerlijk, transparant, denken in kansen en oplossingen. Zonder actieve deelname van de inwoners aan de politiek is de lokale democratie ten dode opgeschreven. Onder onze inwoners zit zo veel kennis en ervaring op allerlei gebieden, dat het zonde is als die niet benut wordt. Doe daarom mee en help de lokale bestuurskracht te versterken.”

BETROKKEN Willem van Schaik (D66): ,,Op gemeentelijk niveau worden steeds meer en steeds belangrijkere beslissingen genomen. Over zorg, over ruimtelijke ordening, over duurzaamheid en vele andere zaken die alle inwoners van de gemeente Renkum aangaan. De politiek in Renkum functioneert goed zolang inwoners zich blijven inzetten voor de lokale democratie. D66 vindt het belangrijk dat de inwoners betrokken zijn bij de besluitvorming, en daarom moet de lokale politiek een afspiegeling zijn van de mensen en meningen die leven in Renkum. Ik hoop dat we op 20 oktober veel enthousiaste inwoners met creatieve ideeën en oplossingen, mogen begroeten.”

Als het aan de acht voorzitters ligt is de avond een unieke gelegenheid voor de inwoners om geïnformeerd te worden over het raadswerk en ideeën, wensen en kennis naar voren te brengen.

Informatieavond ‘Schuilt er een raadslid in u’.  Aanvang: 19.30 uur Locatie: raadzaal gemeentehuis, Oosterbeek.

Bovenstaand artikel is gepubliceerd in weekblad Hoog en Laag op 5 oktober 2016.