Oproep tot realisme: “Vervang terugtredende wethouder niet”

Het zou de Renkumse politiek sieren om de moeilijke financiële positie van de gemeente niet met extra uitgaven nóg meer onder druk te zetten.

Daarom doet GemeenteBelangen samen met CDA en PRD een dringend beroep op D66 om af te zien van het voordragen van een vervanger voor, de uit zichzelf terugtredende, wethouder Verstand.

“Wij begrijpen dat het gebruikelijk is een opvolger voor te dragen. In een open brief aan D66 benoemen we echter enkele overwegingen om na het vertrek van Jasper Verstand, met drie wethouders door te gaan. Graag gaan we over dit idee met onze collega’s in debat”, zegt GB fractievoorzitter Daniële van Bentem.

Onze fractie heeft, sanen met CDA en PRD, de onderstaande overwegingen benoemd.

Financiële consequenties
Een vertrekkende wethouder heeft recht op wachtgeld. In het geval van wethouder Verstand is dat 3 jaar en 2 maanden. Het eerste jaar 80% en de rest van de uitkeringsduur 70% van de laatstgenoten bezoldiging vermeerderd met de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering.

Een nieuwe wethouder betekent aan loonkosten 97.195 euro en ongeveer 15.000 euro pensioenpremie per jaar. Dat betekent voor de lopende raadsperiode zo’n 2,3 ton aan extra uitgaven.

In 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en mocht deze nieuwe wethouder niet opnieuw in aanmerking komen voor de functie dan heeft hij/zij eveneens recht op maximaal twee jaar wachtgeld.
Alles bij elkaar spreken we over een aanzienlijk bedrag en dat in een periode waarin onze gemeente er financieel niet goed voorstaat en letterlijk iedere euro telt.

Aantal wethouders na raadsverkiezingen 2022
Alle fracties hebben zich bij de behandeling van de Perspectiefnota over uitgesproken dat het college in de volgende raadsperiode kan bestaan uit drie wethouders. Een aantal waar we jarenlang goed mee zijn uitgekomen en dat mede gelet op de ontwikkelingen (o.a. toename en/of uitbreiding van samenwerkingsverbanden) ook reëel is.

Vertrouwen inwoners
Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota op 24 juni jl. is duidelijk geworden dat onze gemeente voor een aantal zware financiële keuzes komt te staan. Door nieuwe ontwikkelingen, die nog niet altijd financieel te duiden zijn, maar wel op ons afkomen, dreigt eenzelfde exercitie als vorig jaar nodig was. Een bezuinigingsopgave die ook weer onze inwoners gaat raken.