Met inwoners ‘omdenken’ over kliko- en afvalplan

Het afvalbeleid raakt álle inwoners en is dan ook een van de meest aansprekende zaken die in het gemeentehuis worden vastgesteld. Onlangs bleek dat weer toen zo’n 800 inwoners hun mening over het huidige beleid gaven via het online enquête panel Renkumspreekt.nl.

Daarnaast zijn er bijna 1.000 inwoners die de petitie van een betrokken Oosterbeker steunden. Strekking van deze petitie: leeg de GFT bak in de zomer vaker en voorkom daarmee veel overlast en ergernis voor inwoners van de gemeente.

Dit najaar worden nieuwe afspraken gemaakt over de manier van het ophalen en verwerken van ons afval. In aanloop naar het debat over het afvalplan, en de uiteindelijke vaststelling neemt GB ook de uitkomsten van deze enquête en petitie mee. Daarnaast gaan we op zoek naar ideeën en ervaringen die kunnen bijdragen aan een slim en duurzaam afvalbeleid.

Gaat u het gesprek met ons aan? Kom maar op met omdenken en nieuwe inzichten, klein of groot, en leg contact met ons. Een rondje langs onze fractie laat alvast wat denkrichtingen zien.

Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem over de vorig jaar doorgevoerde wijzigingen, nota bene via bepalingen in de begroting:

GB heeft duidelijk aangegeven dat deze door bezuinigingen ingegeven aanpassingen ondoordacht zijn. Dit onderwerp verdient een duidelijk plan met draagvlak. Het college koos, met steun van de coalitiepartijen, echter voor een lagere service tegen meer kosten voor inwoners. GB wil echt dat dit najaar een beleid wordt vastgesteld waar wél draagvlak voor is.

Raadslid Jan Streefkerk vult aan:

Precies, we de moeten inwoners serieus nemen en plannen niet doordrukken op puur ideologische denkbeelden. GB staat voor duurzaam beleid, en daar hoort haalbaar en betaalbaar zeker bij. Onlangs bleek dat de inwoners van onze gemeente bovengemiddeld goed scoren in het scheiden van afval; de beloning minder service voor meer geld past daar totaal niet bij!

Het belang van goede communicatie wordt naar voren gebracht door commissielid Vivienne van der Veen:

Heldere communicatie is cruciaal. Je kan inwoners niet twee weken van te voren verrassen met wijzigingen – zoals afgelopen december gebeurde. Onderdeel van goed en doordacht beleid is ook dat je inwoners écht betrekt en tijdig informeert.

Raadslid Oswald Velthuizen vervolgt:

Zo’n beleid moet ook logisch zijn. Inwoners moeten het snappen en op een fatsoenlijke manier van afval af komen; ook van grof vuil en ook als je in hoogbouw woont. GB wil voorkomen dat onze gemeente een soort groenste jongetje van de afvalklas wordt tegen betaling van een heel hoge prijs. Het gaat om zes leefbare dorpen op een behapbare manier.

Een goede interpretatie en vertaling van meningen is voor commissielid Harm Giezen belangrijk:

Kijk kritisch naar de cijfers van de gemeentelijke enquêtes. In de infographic wordt gesteld dat 48% van de inwoners tevreden is over de huidige GFT inzameling. Dat is mooi maar het betekent ook gewoon dat 52% ontevreden is. Ga op zoek naar het verhaal achter de droge cijfers dat meetelt bij het uitwerken van een nieuw beleid. Als de helft van je inwoners niet tevreden is met het huidige beleid dan schort er toch echt iets aan?

Durven omdenken en niet blindstaren wordt door raadslid Paul Janssen benoemd:

Voortschrijdend inzicht en technologische ontwikkelingen mogen niet geblokkeerd worden door principieel denken of eerder genomen besluiten. Voor GB staat voorop: ga realistisch met afval om en zorg dat het beleid goed is uit te leggen. Als bijvoorbeeld (deels) stoppen met gescheiden inzamelen bijdraagt aan een duurzame en betaalbare manier, dan moeten we het lef hebben om dat te doen. Zeker als blijkt dat achteraf scheiden beter is voor het milieu.