Open debat over vervangen wethouder, coalitiebreuk en financiële positie

Dinsdag 22 september is het eerste openbare debat waarbij de financiële positie van Renkum centraal staat. Het plots aangekondigde vertrek van wethouder Verstand is voor GB de aanleiding geweest om aan te sturen op een openbaar debat.

Vertrek wethouder
In juli heeft GB het initiatief genomen tot de oproep aan D66 om af te zien van het vervangen van de vrijwillig vertrekkende wethouder Verstand. In die open brief sprak GB de wens uit om met de raad hierover in debat te gaan en de financiële en organisatorische consequenties te onderzoeken.

Financiële positie
In augustus heeft GL het aanbod opgepakt en zijn alle fractievoorzitters gestart met de voorbereiding van een raadsbreed debat. En het onderwerp is breder getrokken: niet alleen naar de financiële gevolgen van de vertrekkende wethouder kijken maar ook bezien hoe in het najaar een goede Renkumse begroting tot stand kan komen. Een raadsbreed akkoord, ter vervanging van het coalitieakkoord, zou een daar een richting bij kunnen zijn.

Coalitiebreuk
Na een aantal verkennende gesprekken van D66 met andere fracties over de vervanging van de wethouder, is D66 begin september uit de coalitie gestapt. Door deze onverwachte zet hebben de overgebleven coalitiepartijen GL, VVD en PvdA geen meerderheid meer in de raad. Wel hebben ze aangegeven het raadsbrede debat zeker nog aan te willen gaan, ondanks de breuk met D66.De fractie van GemeenteBelangen gaat open en vol vertrouwen het debat met de andere fracties aan.

Het debat wordt dinsdag 22 september vanaf 9.00 (’s ochtends dus) gehouden en is live te volgen (en terug te kijken) via raad.renkum.nl