Eindrapport onderzoekscommissie ‘Horsa’ bijna klaar

“Is de gemeenteraad voldoende meegenomen en geïnformeerd over het Horsa project?” Dat is de kern van de motie die in de raad van november 2019 met 20 stemmen voor en 2 tegen is aangenomen. Vervolgens is een commissie aangesteld om deze vraag te onderzoeken.

GB’s aanleiding voor deze motie was de vraag: is het project transparant verlopen en heeft de raad haar controlerende taak naar behoren kunnen uitvoeren? Inwoners moeten volgens GB kunnen rekenen op een transparant en betrouwbaar gemeentebestuur.

Stand van zaken
De ingestelde onderzoekscommissie verwacht dat het eindrapport in september 2020 wordt afgerond, zo is te lezen in de raadsbrief van afgelopen maand. Daarin geeft de commissie ook aan zich strikt aan de gegeven onderzoeksvraag te houden en niet direct in te gaan op blijkbaar opgemerkte andere zaken:

“Onderzoek of uitspraken doen over mogelijke fraude maakt geen deel uit van de opdracht van deze onderzoekscommissie. Elke uitspraak die de onderzoekscommissie daarover zou doen, is buiten de orde van het onderzoek en overstijgt de bevoegdheden en expertise van deze onderzoekscommissie. Dit geldt overigens ook voor de integriteitsvragen die zijn gesteld.”

Advies inwinnen via Commissaris van de Koning
De onderzoekscommissie meldt in de raadsbrief dat de beschuldigingen over en weer de integriteit van raadsleden, collegeleden en ambtenaren raken en alleen daarom al veel impact hebben op de betrokkenen:

“Dit is een ernstige zaak en hoewel het dus niet op het terrein van de onderzoekscommissie ligt, wil de onderzoekscommissie hierover van gedachten wisselen met de provincie, met de Chef kabinet van de Commissaris van de Koning.”

Beschuldigingen van fraude
Het onderzoek heeft in de media ook aandacht gekregen. De Gelderlander stelt:

“Het onderzoek naar het proces rondom de komst van het Horsa-zweefvliegtuig in Oosterbeek groeit de daarvoor ingestelde commissie boven het hoofd. De reden: beschuldigingen van fraude en gebrek aan integriteit over en weer.”

Reconstructie tijdlijn

De site RenkumNieuws.nl heeft een uitgebreide reconstructie gemaakt en gaat onder andere in op de vraag waarom de commissie zoveel tijd nodig heeft:

“De commissie kreeg niet meteen alle opgevraagde 52 dossiers omdat er door de gemeentesecretaris werd getwijfeld hoe de gevraagde informatie zich tot de AVG en privacy verhield. Ondanks gedane toezeggingen wordt op 22 januari 2020 duidelijk dat de informatie nog niet binnen is bij de commissie. Gesprekken die zij wil hebben met bepaalde mensen komen maar niet tot afspraken. […] De verhoren kunnen niet voorbereid worden en de situatie raakt in een impasse. De openbare verhoren worden met een maand uitgesteld.”

Eindrapport is in zicht
Uiteindelijk komt vast te staan dat de onderzoekscommissie gewoon alle gevraagde informatie voor het onderzoek moet krijgen, en wel zonder weggelakte stukken.

Vervolgens vertraagt ook de coronacrisis en het zomerreces een vlotte voortgang. De commissie geeft nu aan dat in september een afronding is te verwachten. Voordat het rapport aan de raad wordt voorgelegd krijgen betrokkenen gelegenheid hun zienswijze op het concepteindrapport schriftelijk aan de onderzoekscommissie kenbaar te maken.

De fractie van GemeenteBelangen ziet met belangstelling het eindrapport van de onderzoekscommissie tegemoet.