Steun voor Airbornemuseum dankzij motie GB

GemeenteBelangen is van mening dat het Airbornemuseum een  belangrijke partner voor de gemeente Renkum is op het gebied van cultuur, historie en toerisme.

Fractievoorzitter Danielle Gerritsen: “het museum is zó belangrijk; het is niet alleen de beleving van de Airbornegeschiedenis ín het museum: de enorme aanloop, activiteiten en levendigheid straalt uit op de sociale samenhang en leefbaarheid in al onze dorpen. Bovendien zijn we een van de vier Airborne-gemeenten en moeten daarin óók onze financiële verantwoordelijkheid nemen”

Het museum heeft recent een duidelijke brede visie neergelegd waarin naast geschiedenis ook educatie en cultuurhistorie een grote rol spelen. In dat ‘Masterplan’ wordt uitdrukkelijk gevraagd om co-financiering vanuit gemeente Renkum: door een bijdrage vanuit de gemeente zijn andere partijen (Provincie Gelderland en het Vfonds) bereid om ook een bijdrage te leveren voor de realisatie van het plan.

GB heeft daarom in de raadsvergadering van 28 juni een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen positief te kijken naar deze co-financiering én uiterlijk in het najaar van 2017 aan te  geven op welke manier er invulling aan kan worden gegeven. De motie is namens de fractie van GemeenteBelangen -samen met D66, GL, PRD en PvdA- ingediend en in de raadsvergadering unaniem aangenomen.