Hoog en Laag: “Politieke steun voor co-financiering Airborne Museum”

In de raadsvergadering van juni is een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen positief te kijken naar de mogelijkheden voor co-financiering van het Airborne Museum. Het museum is bezig met haar ‘Masterplan’ waarin naast geschiedenis ook educatie en cultuurhistorie een grote rol spelen.

Initiatiefnemer voor de motie is de fractie van GemeenteBelangen die in het museum een sterke partner voor de gemeente Renkum ziet op het gebied van cultuur, historie en toerisme. Fractievoorzitter Danielle Gerritsen-van Bentem: “het museum is een uniek voorbeeld van samenwerking tussen gemeente, lokale partners en omringende (Airborne)gemeenten. Zo’n samenwerking moet je koesteren en blijven steunen; het zijn waardevolle netwerken”.

In het masterplan van het Airborne Museum wordt uitdrukkelijk gevraagd om co-financiering vanuit gemeente Renkum: door een bijdrage vanuit de gemeente zijn andere partijen (Provincie Gelderland en het Vfonds) bereid om ook een bijdrage te leveren voor de realisatie van het plan.

Gerritsen-van Bentem: “het museum is zó belangrijk; het is niet alleen de beleving van de geschiedenis: de enorme aanloop, de activiteiten en levendigheid straalt uit op de sociale samenhang en leefbaarheid in al onze Airborne dorpen. GB ziet hier een sterke partner die ook versterkend is aan de doelstellingen van de gemeentelijke cultuurvisie Bovendien zijn we een van de vier Airborne-gemeenten en moeten daarin óók onze financiële verantwoordelijkheid nemen”.

De motie is in de raadsvergadering unaniem aangenomen. Uiterlijk in het najaar van 2017 wordt duidelijk op welke manier er invulling aan kan worden gegeven.

Dit artikel is gepubliceerd in Hoog en Laag van 5 juli 2017