Vluchtelingen centraal in GB Dorpscafé 23 oktober

Rondom het thema “vluchtelingen” vindt op vrijdag 23 oktober het vierde GB Dorpscafé plaats. Dit keer in het clubhuis van tennisvereniging TV Duno in Doorwerth waar inwoners met elkaar van gedachten kunnen wisselen over het optimaal inzetten van kennis en ervaring rondom vluchtelingen. Wat kunnen we in Renkum doen zonder de menselijke én dorpse maat uit het oog te verliezen? Welke zorgen en vragen leven er? Welke instanties, verenigingen of  initiatieven kunnen een rol spelen? En hoe komen vraag en aanbod bij elkaar? Dat zijn vragen die zeker langs zullen komen.

Stamgasten met kennis en ervaring

Om het gesprek op gang te helpen nodigen we stamgasten uit. De stamgasten zullen hun verhalen en ervaringen met ons delen. Op die manier wisselen we ideeën uit en hopen we nieuwe mogelijkheden te ontdekken om een eventuele opvang van vluchtelingen, in welke vorm dan ook,  in onze dorpen in goede banen te leiden.

posterDe eerste stamgast is de directeur van twee basisscholen met ervaring in het (tijdelijk) opvangen van kinderen vanuit  opvanghuis Moviera (Hera): hoe worden kinderen opgenomen op een ‘normale’ school en wat komt daar allemaal bij kijken? Vanuit Vluchtelingenwerk komt de Renkumse coordinator als tweede stamgast vertellen over haar ruim 20 jaar ervaring met het begeleiden en ondersteunen van statushouders in onze gemeente; welke uitdagingen en dilemma’s komt deze organisaties tegen, en hoe gaan de vrijwilligers daar mee om?

En er komt een stamgast vertellen over het online platform WeHelpen: hoe brengen we goed vraag en aanbod bij elkaar, aan welke specifieke diensten is behoefte bij vluchtelingenopvang? Namens de Renkumse politie is een van de wijkagenten aanwezig: wat zijn hun ervaringen in onze dorpen, welke uitdagingen zijn er en hoe kunnen inwoners een rol spelen?

Aan bod komt ook het verhaal van een vrijwilliger die actief is geweest bij het voormalig Oosterbeekse AZC en een bijzondere band opbouwde met een asielgezin. De ervaringen van een medewerkster van het Leger des Heils rondom de vluchtelingenopvang in ‘de Koepel’ in Arnhem laten zien hoe aan draagvlak kan worden gewerkt; welke randvoorwaarden zijn daarvoor cruciaal?

Luister, denk én praat mee!

GemeenteBelangen nodigt iedereen uit om mee te komen praten. Vanaf 19.30 uur gaat GB Dorpscafé open. Het thema wordt besproken van 20.00 tot 22.00 uur. Het is nadrukkelijk niet een lezing in een zaal met toehoorders,  maar juist een levendig gesprek in de gezellige sfeer van een café met dorpspraat die er toe doet. Dit GB Dorpscafé is een vervolg op de ‘dorpspraat op straat’ van 19 september.

De inwoner centraal bij GB Dorpscafé

GemeenteBelangen vindt het belangrijk om te weten hoe de inwoners van onze zes dorpen over verschillende thema’s denken. Daarom werken wij doorlopend aan onze zichtbaarheid in de gemeente. Wij staan dus ook buiten verkiezingstijd midden in de Renkumse samenleving onder andere met het GB Dorpscafé.

In steeds een ander dorp richten we een ontmoetingsplek in die  laagdrempelig is en toegankelijk voor alle inwoners.  Een plek om elkaar vrijblijvend te ontmoeten en waar we aan de hand van een thema met elkaar van gedachten kunnen wisselen. In een ontspannen sfeer en  onder het genot van een hapje en een drankje.