“Airborne is historie, herdenken en wandelen tegelijk”

De gemeente Renkum en de organisatie van de Airborne Wandeltocht hebben een meerjarig convenant ondertekend waarin over en weer praktische en financiële zaken zijn vastgelegd. De Politie Sportvereniging ‘Renkum’ (PSVR) onderhandelt al jaren met de gemeente over de noodzakelijke afspraken.

Burgemeester Agnes Schaap: “Vanwege de historische verbondenheid met de Wandeltocht én het belang dat wij hechten aan het voortbestaan van de Airborne Wandeltocht, nemen wij een aantal taken over van PSVR zoals het uitzetten van de verkeersborden en de schoonmaak van het evenemententerrein.”

Met de ondertekening van het convenant komt een eind aan een jaarlijks terugkerend getouwtrek over organisatorische en financiële verantwoordelijkheden. Op initiatief van GemeenteBelangen werd vorig jaar al motie ingediend om het college de opdracht te geven vaart te maken met het convenant en daarmee verantwoordelijkheid te nemen richting de organisatie van de Airborne Wandeltocht.

Fractievoorzitter Daniëlle Gerritsen-van Bentem: “Voor onze inwoners is  de Airborne een ontzettend belangrijk onderwerp; het is historie, herdenken en wandelen tegelijk. Daarom is onze fractie verheugd dat eindelijk duidelijke afspraken zijn vastgelegd voor meerdere jaren. We hebben hier samen met PSVR jaren voor geknokt, simpelweg omdat Airborne onlosmakelijk hoort bij onze gemeente.”

Met name de kosten in het kader van deze openbare orde en veiligheid zijn de laatste jaren enorm gestegen. Dit maakte het voor de organisatie steeds moeilijker om het financiële plaatje rond te krijgen. Vorig jaar bijvoorbeeld sprong de provincie en het Vfonds bij om de jubileum editie te steunen.

Voorzitter PSVR Wilma Luckel: “Het afgelopen anderhalf jaar voelden wij ons gesteund door de politiek in de gemeente. Met name de fractie van GemeenteBelangen heeft zich sterk gemaakt voor onze zaak. Dat heeft mede geleid tot het sluiten van het convenant én een financiële verlichting voor de Airborne Wandeltocht”.

Een overzicht van de acties die GB vorig jaar heeft ondernomen zijn na te lezen via onze krant de Renkumse Maat die in november 2016 huis-aan-huis is verspreid. Onze fractie is trots op het uiteindelijke resultaat en op het compliment van oud-bestuurslid PSVR Roger Beets: ‘Een prima betrokken, hart voor de zaak hebbende en enthousiaste partij! GB: dank!!’