GemeenteBelangen not amused over vertraging aanleg kunstgras OVC’85

2_fall_bilderberg_ovc85_02Tijdens de vergadering van de commissie inwoners van de Gemeente Renkum werd de raad onaangenaam verrast door informatie van de wethouder over een vertraging in de aanleg van het kunstgrasveld voor het voetbal op Sportpark de Bilderberg in Oosterbeek. Reden van het uitstel is dat de SSdB en MHCO niet tot overeenstemming bleken te zijn gekomen om ook het kunstgrasveld van de voetbal in beheer te nemen.

De door de raad in zowel sportnota als het voorstel kunstgrasveld zo gewenste samenwerking is een eerste stap om te komen tot de stip aan de horizon: Een groot sportvalley de Bilderberg met een breed sportaanbod voor alle inwoners, jong en oud en het in gang zetten van een kwaliteitsimpuls voor de aanwezige accommodatie.

GemeenteBelangen is erg ontstemd over de ontstane situatie van uitstel en hiermee de gemiste unieke kans om een eerste belangrijke stap van vertrouwen te zetten tussen de partijen op sportpark de Bilderberg. De door de wethouder aangevoerde reden voor de onverwachte breuk was het ontbreken van vertrouwen bij MHCO, zowel qua financiën als ook aanvullende eisen die werden gesteld aan de financieel solide en draagkrachtige voetbalclub OVC’85. Dat mogelijk zo het BTW voordeel verdwijnt, is voor onze inwoners, voetballers en hockeyspelers een treurige conclusie.

De vraag van GemeenteBelangen over het hardnekkige gerucht dat in onze gemeente de ronde doet, dat er door MHCO een toezegging voor een vierde kunstgrasveld voor de hockeyclub is gevraagd – een zogenaamd waterveld – werd bevestigd door de wethouder, maar is niet toegezegd. Gelukkig kregen we vanavond in de commissievergadering de bevestiging dat het zo noodzakelijke kunstgrasveld er sowieso komt en dat de financiering dik in orde is. Alleen treedt er door dit alles een vertraging op door een nieuwe aanvraag bij het waarborgfonds.  Met de intredende herfst, gevolgd door de winter, stemt dit alles ons droevig. De vele voetballers van OVC’85 moeten weer wachten op een fatsoenlijk veld. Tot hun enkels in de modder kunnen zij nog net zien hoe er bij de buren lekker kan worden getraind.